MINISTAR PROVJERAVA SUDSKE SPOROVE

Neki šefovi koštali su MUP milione

Od 2012. do 2014. protiv MUP-a je vođen 741 postupak po tužbama službenika
112 pregleda 6 komentar(a)
Mevludin Nuhodžić, Foto: Savo Prelević
Mevludin Nuhodžić, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 06.06.2017. 06:17h

U Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) rade detaljnu analiza o tome koliko je novca prethodnih godina potrošeno za sudske troškove u radnim sporovima, ali su sigurni da je do toga došlo zbog propusta u radu pojedinih starješina.

"Po pitanju sudskih postupaka po tužbama za radne sporove, koje su službenici Ministarstva i Uprave policije u prethodnom periodu pokretali i vodili protiv ove institucije, u toku je izrada sveobuhvatne i detaljne analize, koja bi trebalo da identifikuje precizan broj službenika, tužbeni osnov, novčane iznose, te pokaže da li je eventualno bilo zloupotreba tih prava i izigravanja zakona", navodi se u odgovoru MUP-a "Vijestima".

Iz te institucije su procijenili da se "mora unaprijediti ažurnost i odgovornost rukovodilaca u pojedinim organizacionim jedinicama, jer je očigledno da je bilo propusta u njihovom radu".

"Takav odnos rukovodilaca pojedinih službi vidimo kao jedan od razloga podnošenja tužbenih zahtjeva protiv MUP-a. Stoga će u narednom periodu poseban akcenat biti stavljen na odgovornost rukovodilaca organizacionih jedinica u pogledu poštovanja normi i povećanja ažurnosti kada je riječ o vođenju precizne evidencije i blagovremenom odlučivanju po zahtjevima službenika”, piše u odgovoru MUP-a.

Predmet analize su, kako se objašnjava, postupci pokrenuti u ranijem periodu jer ove godinu, tvrde, nema tužbi.

Nedavno je ministar odbrane Predrag Bošković policiji dostavio dokumentaciju o mogućim malverzacijama, nakon što je utvrđeno da je u tom resorou, prije njegovog dolaska, samo po osnovu radnih sporova od 2011. do kraja prethodne godine isplaćemo preko sedam miliona eura sudskih troškova.

Predsjednik Sindikata odbrane Vojske Crne Gore Nenad Čobeljić je međutim zatim pozvao ministra da saopšti da li je pokrenuo pitanje odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci za ogromnu štetu, navodeći da su oni najodgovorniji za to.

U aprilu prošle godine Državna revizorska institucija (DRI) je objavila da je od 2012-2014. iz državnog budžeta isplaćeno oko 50 miliona eura na ime izdataka za sudske sporove. U detaljnoj analizi presuda DRI je u izvještaju “Izdaci iz budžeta Crne Gore za sudske sporove po osnovu radnih odnosa”, navela da je za tri godine 741 postupak vođen protiv MUP-a, na drugom mjestu je Ministarstvo odbrane sa 81 sudskim slučajem, dok je Ministarstvo pravde, odnosno Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, treće sa 22 spora.

Pored odgovornosti šefova, MUP je u odgovoru podsjetio i na odgovornost svojih službenika: “MUP niti želi niti osporava zaposlenima zakonom datu mogućnost da zadovoljenje svojih prava iz radnih odnosa ostvare na sudu u svim slučajevima gdje za to postoji pravni osnov. Takođe, ne osporava ni pravo i da angažuju advokata. Nameće se ipak pitanje da li su i službenici svojim ličnim primjerom mogli da doprinesu da određeni broj postupaka koji je završio pred crnogorskim sudovima bude riješen dijalogom unutar institucije ili pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, kako ne bi i za simbolične novčane zahtjeve izlagali svoju instituciju i državni budžet nepotrebnim sudskim troškovima od više stotina eura”, navodi se u odgovoru resora na čije je čelu od ove godine Mevludun Nuhodžić (DPS).

Oni će, kako su naveli, aktivnosti preduzeti “u zavisnost od činjenica do kojih se dođe analizom”.

Etikom da se pozabavi Advokatska komora

Pored odgovornosti svojih rukovodilaca i službenika, u MUP-u otvaraju i pitanje etičnosti advokata.

"Postavlja se još jedno pitanje na koje bi odgovor trebalo da da Advokatska komora - da li je etično da se za zahtjeve minornog iznosa prave troškovi od nekoliko stotina, pa i hiljada eura? Ovo naročito ako se ima u vidu da je advokatska profesija prepoznata kao poseban činilac pravosuđa koja ostvaruje i štiti interese klijenta, ali i služi interesima pravde, i da je advokat, po advokatskoj etici, obavezan da profesionalnim i drugim javnim djelovanjem i ličnim primjerom doprinosi vladavini prava i društvu zasnovanom na poštovanju zakona“, piše u odgovoru MUP-a na pitanja “VIjesti”.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ranije je izrazila sumnju da pojedini advokati stoje iza parničnih predmeta kojima se od države potražuju dva, tri ili pet eura, a sudski troškovi budu nekoliko stotina eura.