RADOVI NIJESU U EVIDENCIJI

Rakočevićevu nauku Univerzitet Crne Gore ne spominje

Po evidenciji UCG na listima SCOPUS i SCI, SCIE, SSCI, A je samo sedam radova zaposlenih na Pravnom fakultetu
71 pregleda 1 komentar(a)
Velimir Rakočević, Foto: Savo Prelević
Velimir Rakočević, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 05.06.2017. 14:52h

Dekan Pravnog fakulteta Velimir Rakočević nije upisan u zvanični dokument Univerziteta Crne Gore (UCG), kao profesor te univerzitetske jedinice koji je objavio naučne radove u časopisima na SCI listama.

To su saopštili iz Centra za građansko obrazovanje (CGO).

"Vrijedi ukazati da uvid u zvanične podatke UCG, kad je riječ o naučnim radovima svih zapošljenih na Pravnom fakultetu a objavljenim na listima SCOPUS i SCI, SCIE, SSCI, A&HCI među sedam radova koliko su samo objavili zapošljeni na Pravnom fakultetu, po ovoj evidenciji, ne registruje među autorima Velimira Rakočevića", saopštila je saradnica na programima u CGO Mira Popović.

Istakla je da odluka Senata UCG da Rakočevića ne izabere u zvanje redovnog profesora možda pozitivni pomak za državni univerzitet.

"Ali, zbog ranijeg iskustva sa UCG koje se svodi na 'jedan korak naprijed, tri koraka nazad' ostavljamo ozbiljne rezerve i treba svakako sačekati konačnu odluku da bismo mogli ocijeniti da li zaista dolazi do raskida sa lošim praksama ili samo jednom taktičkom potezu, a posebno imajući u vidu rukovodstvu UCG nijesu bile sporne ni druge stvari kad je riječ o akademskoj časti i stručnosti Rakočevića, a na što smo argumentovano ukazivali", piše u saopštenju CGO.

Senat je na posljednjoj sjednici zatražio dodatna pojašnjenja recezenta i Vijeća Pravnog fakulteta o tome iz koje su oblasti naučni radovi dekana, na osnovu kojih je predložen za izbor u zvanje i da li su u skladu sa konkursom za krivično-pravnu oblast. "Vijesti" su prije nekoliko dana objavile da je Rakočević za zvanje redovnog profesora konkurisao sa naučnim radovima iz oblasti medicine, a Senatu je bio sporan krivično-pravni aspekt upravo tih radova.

Riječ je o radu "Gojaznost kod djece kao faktor rizika za kardiovaskularne bolesti", objavljenom u hrvatskom medicinskom listu „Acta Clinica Croatica“, gdje je dekan koautor sa svojom suprugom Lidijom Rakočević. Drugi rad je objavljen u "Srpskom arhivu za celokupno lekarstvo", pod nazivom "Obdukcioni nalaz kod beskućnika", koji potpisuje sa bivšim ministrom zdravlja Miodragom Radunovićem i još nekoliko autora.

"Vijesti" su ranije objavile seriju tekstovima u kojima se ističe sumnja da je Rakočević plagirao udžbenik "Kriminologija" i dio doktorske disertacije, a kasnije pokušao da sakrije ta krivična djela.

Popovićeva je pojasnila da mjerila za izbor u zvanje koja je UCG donio prošle godine, jasno određuju sve kriterijume za izbor u više zvanje po oblastima.

"Pri čemu je svakako bitno pravilno ocijeniti svaku od oblasti koje se vrednuju, poput naučno-istraživačkog rada, a koji bi neupitno morao biti iz oblasti za koju se lice kandiduje a ne iz drugih oblasti koje možda ukazuju na svestranost autora ali i na moguće traženje neprikladnih prečica", istakla je.

Smatra da "sjenka koja prekriva Rakočevića" nije samo vezana za kredibilitet njegovih akademskih referenci, već i onih koji mu združeno pomažu da pod tom "sjenkom" napreduje i koja ozbiljno narušava ugled UCG.

Preporučujemo za Vas