"JEDNAKOST U PRAKSI JOŠ NIJE POSTIGNUTA"

Debata: Potrebno veće učešće žena u politici

Ambasador Holandije u Beogradu, Henk Van den Dol, rekao je da veće učešće žena u politici nije političko pitanje i ne treba to da bude
59 pregleda 0 komentar(a)
Ažurirano: 29.05.2017. 17:25h

Crna Gora je napredovala u vezi sa učešćem žena u poltici, ali su dodatni napori neophodni kako bi one bile prisutnije u političkim partijama, izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti, ocijenjeno je u debati „Crna Gora i učešće žena u politici“.

Šef Delegacije Evropske unije (EU) u Podgorici, Aivo Orav, rekao je da je ravnopravna zastupljenost oba pola u politici pitanje koje mora da uključi ne samo donosice odluka i međunarodne organizacije već i civilni sektor, medije i sve građane.

On je podsjetio da je jednakost između muškaraca i žena jedan od ključnih vrijednosti EU.

“Jednakost u praksi još nije postignuta”, rekao je Orav, navodeći da je to razlog zašto EU ulaže posebne napore da ukaže na taj problem.

On je poručio da su u Crnoj Gori potrebni mnogi veći napori kako bi se premostio jaz rodne neravnopravnsoti u političkom životu.

“EU će nastiviti da podržava napore koji vode jednakom društvu u kom žene mogu da pokažu puni potencijal u svim oblastima političkog, ekonomskog i društvenog života. To je za dobrobit društva u cjelini”, poručio je Orav.

Ministarka javne uprave, Suzana Pribilović, rekla je da je ravnopravmnst žena i muškaraca neodvojiv korpus ljudskih prava i predstavlja ključni element u reformskim procesima svih modernih demokratija.

On je navela da je statistka u pogledu zastupljnosti žena značajno napredoavla i Crna Gora danas ima najveći broj žena u političkom životu u svojoj istoriji.

“Međutim, svjedoci smo činjenice da statistike nijesu često realan odraz društvenih kretanja i uprkos inidkatorima o napretku u zakonskoj regulativi, odnosno praksi, postoji prostor za adekvatniju zastupljenost žena u političkim partijama kao i u izvršnoj, zakonodavnoj i sudskoj vlasti u Crnoj Gori”, rekla je Pribilović.

Ona je ocijeniila da učešće žena u političkom odlučivanju na centralnom i lokalnom nivou predstavlja izuzetno važan aspekt i prostor za dalji angažman u toj oblasti.

Pribilović satra da je bitno podizanje svijesti o ravnopravnosti polova i važnoj ulazi žena u društvu od najranijih uzrasta.

Ambasador Holandije u Beogradu, Henk Van den Dol, rekao je da veće učešće žena u politici nije političko pitanje i ne treba to da bude.

“To je pitanje čovječanstva, života”, smatra Van den Dol.

Kako je naveo, povećanje učešća žena u politici nije ženska stvar, jer to nema nikakve veze kojeg ste pola.

“Učešće žena u politici korisno je za politički diskurs i vođenje politike, tako da i muškarci i žene imaju benefite od toga”, rekao je Van den Dol.

On je naglasio da je pogrešno da se žene isključe iz političkog života.

“Ako iz političkog života iskučite žene isključili ste 50 odsto svojih resursa. I 50 odsto glasača su žene, tako da ako nemate žene u politici, 50 odsto glasačkog tijela smatraće da nije na adekvatan način reprezentovano u parlamentu. To nije samo ženska stvar i stvar nediskriminacije”, ocijenio je Van den Dol.

Predsjednica CIN-CG, Milka Tadić Mijović, rekla je da bez ravnopravnog učešća žena u političkom životu nema tranzicije društva ka demokratiji, nema ni modernog društva i Evrope.

Ona je ocijenila da je višepartijski sistem, umjesto da unaprijedi, dodatno degradirao poziciju žena u društvu.

Prema njenim riječima, gotovo sve političke partije samo zadovoljavaju zakonske propise, ali ne afirmišu u suštini princip ravnopravnosti.

“Bez zastupljenosti žena u svim društvenim sferama, ne samo u politici, nema napretka”, zaključila je Tadić Mijović.

Galerija