OLAKŠANO EVIDENTIRANJE ODGOVORNOSTI

BP: Održana tribina povodom Nacrta Zakona o planiranju i izgradnji

Prema riječima ministra Radulovića, način na koji se po novom zakonu sprovode planovi je značajan i jednostavniji, a o važnosti mahom odlučuje investitor jer je on taj koji će pribaviti UTU uslove od Ministarstva, lokalne uprave ili privatne firme koju za to ovlasti
0 komentar(a)
Pavle Radulović, Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Pavle Radulović, Foto: Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ažurirano: 18.05.2017. 11:07h

Juče je u Bijelom Polju održana javna tribina u okviru programa Javne rasprave o Nacrtu Zakona o planiranju i izgradnji. Tom prilikom, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je prisutnima izložio ključne novine novog zakonskog rješenja.

Kako je ministar Radulović saopštio, jedna od krucijalnih razlika predloženog i postojećeg zakonskog rješenja jeste u broju planova koje Crna Gora posjeduje.

„Ovaj zakon predviđa samo dva planska dokumenta i to Prostorni plan Crne Gore i Plan generalne regulacije pri čemu suština Plana generalne regulacije leži u njegovoj olakšanoj izradi i davanja podjednake mogućnosti svima u Crnoj Gori, dakle onima koji posjeduju kapacitete da se ozbiljno bave planiranjem kao i onima koji ih ne posjeduju“, kazao je ministar Radulović.

„Ukinute su građevinska i upotrebna dozvola kao upravni akti i uvedena je prijava radova sa dokumentacijom propisanom zakonom kao uslova za građenje. Osim toga, uveden je i sistem personalne odgovornosti“, naveo je ministar Radulović dodajući da novi zakon omogućava da se na svakom koraku ovog procesa evidentira odgovornost za ono što se radi.

Prema riječima ministra Radulovića, način na koji se po novom zakonu sprovode planovi je značajan i jednostavniji, a o važnosti mahom odlučuje investitor jer je on taj koji će pribaviti UTU uslove od Ministarstva, lokalne uprave ili privatne firme koju za to ovlasti.

„On je taj koji će angažovati lincenciranog projektanta, odabrati licenciranog revidenta, imenovati izvođača i stručni nadzor a oni će svi u okviru tog lanca svojom licencom garantovati da to što su proizveli jeste upravo ono što je navedeno planom“, kazao je Radulović.

On je istakao da je Nacrtom Zakona o planiranju i izgradnji predviđena legalizacija nelegalnih objekata samo ukoliko su oni predviđeni važećim planskim dokumentima ili Planom generalne regulacije Crne Gore, kao i da novo zakonsko rješenje predviđa pojednostavljenje i pojeftinjenje procedure za legalizaciju objekata za osnovno stanovanje.

Naredna javna tribina biće održana sjutra, 19. maja u Podgorici u velikoj sali KIC-a „Budo Tomović“, od 13 do 17 časova, a za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštinu Danilovgrad.

Preporučujemo za Vas