IZMJENE ZAKONA KLJUČNOG ZA KONTROLU VLASTI

Put do sakrivanja zloupotreba

Koordinator za slobodan pristup informacijama u MANS-u, koji takođe nije znao za ove promjene, Vuk Janković kaže da su one “ogroman korak unazad“ i da “idu naruku svim onim institucijama i korumpiranim funkcionerima koji od javnosti žele da sakrivaju informacije”
146 pregleda 0 komentar(a)
Muhamed Đokaj (Novine)
Muhamed Đokaj (Novine)
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Informacije u posjedu Vlade i državnih organa, koje ne žele da daju na uvid javnosti, ostaće sakrivene   nakon 1. jula, kada počinje da važe nove odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Skupština je krajem aprila  usvojila izmjene  tog propisa, kroz koje je provukla odredbu kojom se briše nadležnost Agenciji za slobodan pristup informacijama da donosi meritornu, odnosno konačnu odluku po žalbama. To znači da Agencija više neće moći da naloži institucijama da dostave tražene podatke po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, već će samo ukidati nezakonita rješenja i tako u nedogled, godinama.

Koordinator za SPI u MANS-u, koji takođe nije znao za ove promjene, Vuk Janković kaže da su one “ogroman korak unazad“ i da “idu naruku svim onim institucijama i korumpiranim funkcionerima koji od javnosti žele da sakrivaju informacije”.

Predlagač izmjena bilo je Ministarstvo kulture, a cilj je bio  da se uskladi sa direktivom EU o ponovnoj upotrebi podataka. “Tekst usvojenog zakona pokazuje da je Vlada grubo zloupotrijebila proces evropskih integracija i usklađivanje sa direktivom, kako bi iz njega uklonila ključne mehanizme koji treba da obezbijede transparentnost rada organa vlasti”, navodi Janković.

Kako je prošla stavka da se briše meritorno odlučivanje Agencije, niko u civilnom sektoru, kao ni pojedinci koji su radili na propisu, ne zna. Radna grupa koja je pripremala izmjene nije predložila takvu stavku, niti je to bio zvaničan predlog Agencije za SPI. Predsjednik Savjeta te Agencije Muhamed Đokaj odgovorio je “Vijestima” da je predlagač propisa bilo Ministarstvo kulture. 

On međutim nije  htio da tumači kako će se oduzimanje ključne nadležnosti Agenciji odraziti na transparentnost rada državnih organa.

“Obaveza meritornog odlučivanja Agencije po žalbama o povredi zakona, bio je ključni mehanizam  da se obezbijedi objavljivanje informacija”, rekao je Vuk Janković.

Preporučujemo za Vas