TOKOM MANDATA DPS

Devastiran ulaz u Verige: Giganti nikli bez saglasnosti Zavoda

Građevinske dozvole izdavao je Sekretarijat za urbanizam, koji je od 2010. do septembra prošle godine kontrolisao DPS
214 pregleda 30 komentar(a)
Gospa od Škrpjela, Foto: Siniša Luković
Gospa od Škrpjela, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 13.04.2017. 05:58h

Predimenzionisana gradnja u Kostanjici je već uništila vizuru na ostrva Gospe od Škrpjela i Svetog Đorđa iz Perasta. To se desilo uprkos tome što je nekadašnji Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Kotora dao negativno nišljenje na plansku dokumentaciju, koja je omogućila gradnju na do tada netaknutim padinama brda između Kostanjice i Turskog rta na ulazu u Verige.

To je potvrdio "Vijestima" sagovornik iz nekadašnjeg Regionalnog zavoda, upućen u problematiku i rad Uprave za zaštitu kulturnih dobara (UZK) u koju je prije nekoliko godina "utopljen" i kotorski Zavod.

Regionalnim zavodom 2009. rukovodila je Ružica Ivanović (SDP) koji se tada uglavnoma protivio megalomanskim planovima za gradnju novih objekata duž obala Kotorsko-risanskog zaliva, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

UZK sada rukovodi Anastazija Miranović (DPS) i danas je jedna od karika u lancu koji treba da sporvede Akcioni plan Ministarstva kulture za sprečavanje izbacivanja područja Kotora sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine pod patronatom UNESCO-a.

Ta organizacija godinama upozorava crnogorsku državu da je takav status Kotora ugrožen predimenzioniranom i ambijentu neprimjerenom gradnjom.

Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture dao je negativno mišljenje na predlog izmjena i dopuna DUP-a Kostanjica 2009. To mišljenje je međutim dato nakon zakonskog roka od 15 dana, pa je Opština Kotor kojom je rukovodila Marija Ćatović (DPS) usvojila DUP Kostanjica. Oni su konstatovali da se Regionalni zavod nije o njemu izjasnio u roku, što se smatra davanjem prećutne saglasnosti.

Nakon usvajanja tog DUP-a na do tada netaknutom dijelu prostora u Kostanjicu počela je intenzivna gradnja stanova za tržište. Najveći takav kompleks je napravila firma "Inprus Monte", a sastoji se iz čak 28 objekata - vila sa apartmanima i takozvanih. porodičnih vila, ukupne površine 9.820 kvadrata. Građevinske dozvole za taj kompleks Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor kojom je u tom intervalu rukovodio DPS, izdavao je od 2010. do zaključno sa septembrom prošle godine.

Ni u jednoj od tih dozvola, u koje su "Vijesti" imale uvid, u popisu dokumentacije na osnovu koje su izdate, nema priložene formalne saglasnosti Uprave za zaštitu kulturnih dobara za gradnju novih objekata.

U međuvremenu, investitor "Boka Projekt" iz Nikšića u Kostanjicu je sagradila još deset većih stambenih objekata ukupne površine preko 4.000 kvadrata.

Ni u građevinskim dozvolama za te objekte nije navedeno da je prilagana saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Isti slučaj je i sa najnovijim građevinskim dozvolama koje je Opština Kotor sredinom februara izdala firmi "A-Y Montenegro" d.o.o. iz Kotora, a koja će u Kostanjici sagraditi čak tridesetak novih stambenih objekata ukupne površine skoro 8.700 kvadrata.

Preporučujemo za Vas