VLADA ZABRANILA GRADNJU U KOTORU

Jokić: Nećemo plaćati bahatost moćnika

“Status Kotora na UNESCO listi je ugrožen djelovanjem i gradnjom moćnih pojedinaca i porodica, uz sadejstvo Vlade i uprave, uz pomoć formalnih i neformalnih centara moći. Račun te bahatosti Vlada je namjerila da ispostavi lokalnom stanovništvu. Nova uprava će se tome oštro suprostaviti”, rekao je Jokić
159 pregleda 23 komentar(a)
Vladimir Jokić, Foto: Demokrate Crne Gore
Vladimir Jokić, Foto: Demokrate Crne Gore
Ažurirano: 06.04.2017. 17:36h

Gradonačelnik Kotora Vladimir Jokić poručio je Vladi da njenu odluku o zabrani gradnje na zaštićenom području Kotora smatra političkim pritiskom i da će opštinska vlast „iskoristiti sva pravna sredstva da se odbrani od tog pritiska“.

Pošto je nova gradnja zabranjena, to znači da više niko od građana neće moći da dobije potrebne opštinske dozvole, ni za rekonstrukciju objekata.

“Status Kotora na UNESCO listi je ugrožen djelovanjem i gradnjom moćnih pojedinaca i porodica, uz sadejstvo Vlade i uprave, uz pomoć formalnih i neformalnih centara moći. Račun te bahatosti Vlada je namjerila da ispostavi lokalnom stanovništvu. Nova uprava će se tome oštro suprostaviti”, rekao je Jokić (Demokrate) “Vijestima”.

Nakon opomene iz UNESCO-a da će taj grad biti izbrisan sa njegove Liste svjetske baštine zbog devastacije prostora, Vlada je zabranila gradnju u Kotoru. Svaki pokušaj da se nešto gradi smatraće se kršenjem zakona- rezime je Odluke o dopuni odluke o izradi prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore, koju je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici.

Prethodno je kabinet Duška Markovića u februaru usvojio Akcioni plan za realizaciju odluka koje se odnose na područje Kotora. Plan, pored ostalog, predviđa da se u prvom kvartalu suspenduje postojeća planska dokumentacija.

„Opština Kotor nije ispoštovala zaključak Vlade, ona je donijela Odluku o dopuni odluke o izradi PPPN za obalno područje“, kazali su „Vijestima“ iz Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT).

Dopunom odluke se zabranjuje građenje na dijelu prostora u granicama prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, a zabrana će biti primjenjivana do donošenja Prostorno-urbanističkog plana Kotora. Iz MORT-a su odgovorili „ da će do tada, svako građenje biti nezakonito i da će nadležne inspekcije imati ovlašćenje za rušenje.

Jokić kaže da nova uprava ni u kom slučaju ne podržava divlju, ni prekomjernu gradnju, niti izigravanje propisa radi gradnje betonskih mastodonata na području Boke Kotorske, jer je prostor vredan resurs.

“Pametno planiranje, gradnja u okvirima dozvoljenog, striktna kontrola, to su načini očuvanja Boke. Život ne može da stane i da čeka da doktorka Miranović i saradnici iz MORT-a fingiraju kako ispravljaju sopstvena (zlo)djela. PUP Kotor nije donijet upravo zbog neusvajanja Studije zaštite kulturnih dobara i (ne)činjenja doktorke Miranović, da su većinu građevinskih dozvola i poduhvata aminovali iz ministarstava, da na PPPN ima više od 1000 primjedbi, da je građevinska inspekcija centralizovana i sa malim brojem ljudi i da pored svega toga Vlada priprema novi zakon o planiranju i izgradnji kojim bi sistem još više centralizovala”, upozorio je Jokić. Gradonačelnik Kotora navodi da je odluka Vlade da stavi van snage prostorno-planske dokumentacije neozbiljno i da je namjera Vlade da se sabotira nova uprava.

“Donošenje tako bitne odluke po svakodnevni život građana i funkcionisanje Opštine, bez konsultacija sa lokalnom samoupravom i bez elaborata o tome koji dio planske dokumentacije, za koje područje, na koji način se ima staviti van snage, govori o namjerama Vlade. Zadužiti Upravu za zaštitu kulturnih dobara na čelu sa Miranović i MORT da sačuvaju Kotor na UNESCO listi, koji su prepoznati kao direktno odgovorni za uništavanje kulturno-istorijskih dobara, i očekivati da će to biti tumačeno na bilo koji način osim kao vid političkog pritiska bi bilo iluzorno”, rekao je Jokić “Vijestima”.

Zabrana gradnje, kako navode iz MORT, ne odnosi se na objekte za koje je podnijeta ili već pribavljena dokumentacija.

Anastazija Miranović: Ja zaštitu gledam kroz razvoj

Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Anastazija Miranović ocijenila je da se mjere koje se preduzimaju nakon donošenja Akcinog plana kako bi područje Kotora ostalo na listi svjetske prirodne i kulturne baštine Uneskoa, odvijaju koordinisano.

Njihovom sprovođenju trebalo bi da sarađuju svi u lancu država-lokalna uprava-stručne institucije i zainteresovana javnost. Komentarišući primjedbe da je UZK plaćena da vodi brigu o zaštiti kulturne baštine, ona je Radio Tivtu rekla.

“Ja ne vidim isključivost ni u jednom poslu, pa ni u ovom. Mi jesmo Uprava za zaštitu kulturnih dobara, ali zaštitu kroz razvoj, a ne rigidnu zaštitu, konzervaciju, da niko ništa ne može da gradi“, odgovorila je Miranovićeva.