"DRUŠTVO DA IH RAZUMIJE I PODRŽI"

Otvoren Sajam zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Dešić je rekla da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom na sveobuhvatan način pravno uređuje pitanja iz te oblasti
2 komentar(a)
osobe sa invaliditetom, invalidska kolica, Foto: Shutterstock.com
osobe sa invaliditetom, invalidska kolica, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 05.04.2017. 12:55h

Osobe sa invaliditetom se na tržištu rada Crne Gore često suočavaju sa problemima pri zapošljavanju i potrebno je da ih cjelokupno društvo podrži i razumije, poručeno je na otvaranju Sajma zapošljavanja lica sa invaliditetom. Sajam zapošljavanja lica sa invaliditetom organizuje Zavod za zapošljavanje Crne Gore, a cilj Sajma je da se omogući neposredna interakcija između osoba sa invaliditetom koja aktivno traže zaposlenje i poslodavaca, kao i da se podigne svijest javnosti o mogućnostima i benefitima zapošljavanja te populacije. Generalna direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Edina Dešić, rekla je da Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom na sveobuhvatan način pravno uređuje pitanja iz te oblasti, a osnovni cilj akta je stvaranje uslova za povećanje zaposlenosti lica sa invaliditetom i njihovo ravnopravno učešće na tržištu rada. „Poslodavci ukoliko zaposle lice sa invaliditetom neće biti u obavezi da plaćaju poseban doprinos, dok će sa druge strane ostvariti benefite kao što su subvencija bruto zarade za zaposleno lice sa invaliditetom do 75 odsto, sredstva za prilagođavanje radnog mjesta, povoljni krediti, kao i učešće u finansiranju asistenta u radu za to lice“, navela je Dešić.

Kako je rekla, na tržištu rada Crne Gore, ali i u drugim državama, lica sa invaliditetom se često suočavaju sa preprekama pri zapošljavanju, koje ih onemogućavaju da se ravnopravno uključe u rad sa ostalim licima, da budu konkurentni na tržištu rada. „Zato je potrebno da cjelokupno društvo pruži podršku i razumijevanje, ali i da pruži priliku da svi naši građani iskažu svoj potencijal i mogućnost da svako lice pruži doprinos zajednici“, poručila je ona. Dešić je podsjetila da je Budžetom Crne Gore za 2017. godinu u Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom opredijeljeno šest miliona EUR. „Shodno tome, Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je javni poziv za dodjelu grantova 21. marta i ukupna sredstva na raspolaganju su 3.000.000 EUR. Kako je već naglašeno u javnom pozivu, očekivani rezultat je učešće najmanje 500 lica sa invaliditetom u projektima“, rekla je ona. Kako je kazala, minimalni iznos granta je 10.000 EUR, a maksimalni 70.000 EUR, a u ovoj godini sprovodi se i 30 projekata odobrenih krajem 2016. godine u visini od skoro 1,5 miliona EUR, kroz koje je uključeno 221 lice sa invaliditetom. Povod organizacije današnjeg sajma je, kako je saopštila, da se na jednom mjestu okupe i lica sa invaliditetom koja traže posao i poslodavci koji imaju potrebu za dodatnom radnom snagom, ali i da se objema stranama dodatno objasne benefiti koje mogu da ostvare u skladu sa postojećom zakonskom regulativom. „Ministarstvo rada i socijalnog staranja sa posebnom pažnjom prati zapošljavanje lica sa invaliditetom i značajnim stepenom senzibiliteta nastoji da kreira politike iz ove oblasti. Tome doprinose i evropske integracije, kao i mnoga međunarodna dokumenta koja snažno promovišu prava lica sa invaliditetom, ali i uopšteno ljudska prava“, poručila je Dešić.

Preporučujemo za Vas