ZA POLA GODINE

Juventasove programe smanjenja štete koristilo oko 300 osoba

Podijeljeno 9.856 sterilnih igala i 7.186 špriceva, dok je 11.763 korišćenih igala i 3.668 špriceva vraćeno
0 komentar(a)
Juventas drop centar, Foto: PR Centar
Juventas drop centar, Foto: PR Centar
Ažurirano: 13.03.2017. 15:55h

Tokom pola godine sprovođenja projekta "Smanjenjem štete doprinosimo javnom zdravlju" oko 300 osoba je koristilo Juventasove servise prevencije krvlju i seksulano prenosivih infekcija, od kojih je bilo 40 novih klijenata, saopšteno je iz te nevladine organizacije.

Iz Juventasa su kazali da je projekat sprovođen samo šest mjeseci, iako je po prvobitnom planu trebalo 12, a da su planirani indikatori smanjeni na pola jer je, kako su pojasnili, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću odobrila samo 1/3 zatraženog iznosa za planirano sprovođenje aktivnosti.

"Tako je tokom šest mjeseci sprovođenja projekta 285 osoba, 1.648 puta koristile servise prevencije krvlju i seksualno prenosivih infekcija, na prvom mjestu HIV-a i virusnog Hepatitisa C. Po prvi put se našim servisima javilo 40 osoba je novih klijent/kinja programa", kaže se u saopštenju.

Navodi se da je u tom periodu podijeljeno 9.856 sterilnih igala i 7.186 špriceva, dok je 11.763 korišćenih igala i 3.668 špriceva vraćeno.

"Sav kontaminirani pribor za injektiranje je odnešen u Klinički centar Crne Gore na uništenje, pa se samim tim doprinijelo i bezbjednosti lokalne zajednice", istakli su iz Juventasa.

U datom vremenskom periodu, kako su naveli, 83 osoba koje injektiraju droge su se savjetovale sa socijalnom radnicom, šest sa psihologom, a 589 puta sa vršnjačkim edukatorom.

Iz Juventasa su kazali da je 143 korisnika usluga upućeno na insititucije zdravstvene i socijalne zaštite, kao i programe liječenja bolesti zavisnosti u zajednici, što čini skoro polovinu ukupnog broja i ukazuje na uspješnost sprovedenih aktivnosti koje za cilj imaju upravo povezivanje osoba koje injektiraju droge sa sistemima zdravstvene i socijalne zaštite.

"Osobe koje injektiraju droge su se o HIV-u informisale 253 puta, virusnim infekcijama hepatitisom A, B i C 247, koriščenju droga 187, liječenju bolesti zavisnosti 405, bezbjednijem injektiranju droga 219, korišćenju kondoma 49, liječenjem metadonom 87, liječenjem buprenorfinom 15, seksualnom i reproduktivnom zdravlju 75, seksualno prenosivim infekcijama 77, stigmi 54, te socijalnoj zaštiti 39 puta", precizirali su iz Juventasa.

Prema njihovim riječima, iako Komisija nije odobrila sredstva za realizovanje aktivnosti planiranih ovim ciljem, uključujući i štampu edukativnog materijala na temu prevencije predoziranja, sve osobe koje su koristile usluge Dnevnog centra su usmenim putem dobili informacije o ovoj tematici.

"U drugoj polovini prošle godine 138 zatvorenika je 283 puta prisustvovalo grupnim savjetovanjima u zatvoru. Tokom 17 grupnih savjetovanja, zatvorenici su informisani o HIV-u 136 puta i virusnim infekcijama hepatitisom A. B, i C 133 puta", naveli su iz Juventasa

Osoblje ove organizacije je, kako su podsjetili, organizovalo četiri akcije čišćenja lokacija sa odbačenim kontaminiranim priborom za injektiranje i tri puta se odazvalo na poziv građana.

"Na nivou projekta je ukupno prikupljeno 11.763 korišćenih igala i 3.668 špriceva, koje su odnešene u KCCG na uništenje", precizira se u saopštenju.

Kada su u pitanju staronosne grupe, kako su ukazali iz Juventasa, 4,6 odsto korisnika servisa je mlađe od 20 godina.

"Gotovo svaka peta osoba, tačnije 18% korisnika je od 25 godina, a svaka četvrta 25,52% je mlađe od 30 godina i spada pod kategoriju mladih osoba, dok čak 2/3 ukupnog broja, čina osobe mlađe od 35 godina", navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, svaka sedma osoba, koja je koristila usluge dnevnog centra, su osobe koje su se po prvi put obratile za pomoć Juventasu.

Preporučujemo za Vas