MINISTARSTVO PRAVDE OBJAVILO IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O KZ-U

Pažin ne odustaje od poruge

Ministarstvo nije objavilo kako će on glasiti, a na osnovu izvještaja to bi moglo značiti da su naveli način na koji se može izvršiti krivično djelo, i eventualni izuzeci od odgovornosti
14 komentar(a)
Zoran Pažin, Foto: Savo Prelević
Zoran Pažin, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 06.02.2019. 15:33h

Ministarstvo pravde nije izbacilo iz  Nacrta izmjena Krivičnog zakonika krivično djelo poruge, odnosno zaprijećenu zatvorsku kaznu za komentarisanje radova sudova i tužilaštava.

U izvještaju sa javne rasprave, koji je objavljen na sajtu Ministarstva, navodi se da su primjedbe na taj član KZ-a usvojene i da je problem riješen tako što je “precizirano biće krivičnog djela”.

“Radna grupa, je uvažavajući komentare i sugestije zainteresovane javnosti, doradila i preformulisala član 29 Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, na način što je precizirano biće krivičnog djela, što je bio smisao većine sugestija zainteresovanih subjekata”, navodi se u izvještaju.

Dodaje se da su ambasada SAD u Podgorici, OEBS, Advokatska komora Crne Gore, Sindikat medija, Društvo profesionalnih novinara Crne Gore, NVO Centar za građansko obrazovanje, NVO Akcija za ljudska prava, NVO MANS i dr Čedomir Bogićević dostavili komentare i sugestije na sporni član.

Ministarstvo nije  objavilo kako će on glasiti, a na osnovu izvještaja to bi moglo značiti da su naveli način na koji se može izvršiti krivično djelo, i eventualni izuzeci od odgovornosti.

U Nacrtu, koji je išao na javnu raspravu, piše da će se kazniti  novčanom kaznom ili zatvorom do šest mjeseci ko javno izloži poruzi sud ili državno tužilaštvo. 

 "Ko prije donošenja pravosnažne sudske odluke javnom izjavom o postupku koji je u toku prekrši pretpostavku nevinosti ili je javnu izjavu dao u namjeri da  povrijedi nezavisnost suda ili da utiče na državnog tužioca u obavljanju njegove funkcije ili da na drugi način ozbiljno ometa vođenje krivičnog postupka,  kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine", sporni je član KZ-a.

 Uvođenje poruge značilo bi udar na slobodu javne riječi i neki vid ponovnog vraćanja krivičnog djela uvrede i klevete, koji su izbrisani iz KZ-a prije pet godina. 

Plagijat bez zastare, HRA i MANS odbijeni

Krivično djelo plagijat biće uvršteno na spisak onih djela koja ne zastarijevaju, a kazna za njega biće pooštrena. Time je Ministarstvo prihvatilo predlog  Centra za građansko obrazovanje. “Radna grupa je uvažavajući komentare i sugestije NVO CGO,  izmijenila član KZ-a, na način što je propisan teži oblik ovog krivičnog djela. Takođe, ovo krivično djelo uvršteno je u spisak krivičnih djela za koje krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastarijeva”,  navodi se u izvještaju Ministarstva.

CGO je juče pozdravio takvu odluku.

Ministarstvo pravde  je međutim odbilo  većinu sugestija nekoliko NVO, među kojima i MANS-a o kriminalizovanju nezakonitog bogaćenja.  Oni su naveli da to krivično djelo već postoji u obliku  oduzimanja nezakonito stečene imovine.

Odbijen je i predlog Akcije za ljudska prava da se propiše novo krivično djelo sprečavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka i napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka.