OTVORENO PISMO purišiću

Bečić: Obezbijedite da prestane šikana prema majkama

"Centar za socijalni rad u Podgorici već danima zatvara vrata arhive u 14 časova, drsko i bezdušno ignorišući činjenicu da u tom trenutku više desetina majki čeka pred vratima Centra da preda žalbu radi zaštite svojih prava"
55 pregleda 12 komentar(a)
Aleksa Bečić, Foto: Demokratska Crna Gora
Aleksa Bečić, Foto: Demokratska Crna Gora
Ažurirano: 23.02.2017. 15:53h

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić uputio je otvoreno pismo ministru rada i socijalnog staranja Kemalu Purišiću u kojem od njega traži da hitno obezbijedi da "prestane šikana i administrativni teror koji se ovih dana sprovodi u Centru za socijalni rad Podgorica prema majkama koje satima čekaju da predaju žalbu na rješenje o umanjenju doživotne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece".

"Naime, Centar za socijalni rad u Podgorici već danima zatvara vrata arhive u 14 časova, drsko i bezdušno ignorišući činjenicu da u tom trenutku više desetina majki čeka pred vratima Centra da preda žalbu radi zaštite svojih prava. Bilo bi za očekivati da državni organ, poštujući građane sopstvene države koji čekaju da podnesu akt u zaštiti svog Ustavom garantovanog prava na pravni lijek, čak i produže redovno osmočasovno radno vrijeme kako bi se građanima omogućila predaja žalbi. Nažalost, u konkretnom slučaju dešava se nešto potpuno suprotno, pa se vrata nadležnog organa pred majkama zatvaraju puna dva sata prije isteka redovnog radnog vremena", naveo je Bečić.

Dodaje da navedeno "nehumano postupanje", pored toga što izaziva osjećaj gorčine i opravdanog gnijeva majki, može imati za posljedicu i propuštanje roka za podnošenje žalbi, a time i gubitak prava majke da drugostepeni organ preispita osnovanost podnesenih žalbi.

"Vjerujem da Vam je poznato da sva prvostepena rješenja o umanjenju naknada majkama nose datum 10. 02. 2017. godine i da su u narednih nekoliko dana uručena majkama. Činjenica da upravo u narednim danima ističe petnaestodnevni rok za podnošenje žalbi, navedeno postupanje Centra za socijalni rad čini dodatno neprihvatljivim. Gospodine ministre, pri vođenju postupka i rješavanju u upravnim stvarima organi imaju zakonsku obavezu da strankama omoguće da što lakše zaštite i ostvare svoja prava i pravne interese".

Doda da se uprava u demokratskoj Evropi posmatra kao dio ljudske saradnje i socijalne regulacije, koja prerasta u servis javnih službi okrenut potrebama građana.

"A kod nas u Glavnom gradu Crne Gore, državni organ zadužen za socijalno staranje, majkama koje satima čekaju u redu, a koje su nerijetko i slabog zdravstvenog stanja, onemogućava da predaju podnesak žalbe, krajnje birokratski zatvarajući vrata ustanove dva sata prije isteka redovnog radnog vremena. Gospodine ministre, pozivam Vas da, polazeći od svojih nadležnosti, hitno naložite Centru za socijalni rad Glavnog grada Podgorica da radno vrijeme u svemu prilagodi potrebama građana i majkama omogući da u okviru punog redovnog, a po potrebi i produženog radnog vremena, tom Centru mogu predati žalbu na rješenje radi zaštite svojih prava", naveo je Bečić u pismu.