"ODREDBE ZAKONA DISKRIMINATORNE"

Zaštitnik: Nijesam preporučio smanjenje naknada za majke

"S obzirom na činjenicu da na preporuku Zaštitnika nije odgovoreno, te da nije otklonjen uzrok u odnosu na osnov diskriminacije, nalazimo da nije uputno da svoj stav gradimo na odredbama diskriminatornog propisa i na taj način dajemo legitimitet zakonu koji smo osporili upravo u tom dijelu“
72 pregleda 2 komentar(a)
majke protest, Foto: Boris Pejović
majke protest, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 22.02.2017. 11:13h

Smanjenje naknada za majke sa troje i više djece nije dio preporuke koju je Zaštitnik ljudskih prava i sloboda uputio Skupštini i Ministarstvu rada i socijalnog staranja (MRSS), a na koju nije dobio izjašnjenje tih organa.

Iz institucije Ombudsmana su, povodom poziva da se izjasni o dešavanjima u vezi sa naknadama za majke propisanim odredbama važećeg Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, podsjetili da je u pogledu ostvarivanja prava utvrđenog odredbama članova 54a i 54b tog Zakona, kojim je prvi put priznato to pravo u crnogorskom pravnom sistemu, ranije donio mišljenje i uputio preporuku Skupštini i MRSS-u.

Zaštitnik je tada ocijenio da su te odredbe Zakona diskriminatorne, i preporučio nadležnima da preduzmu mjere i radnje kako bi otklonili suštinsku nejednakost prema različitim kategorijama žena koje nijesu obuhvaćene spornim odredbama radi zaštite materinstva i jačanja demografskih trendova u državi.

U Mišljenju je, kako su ukazali iz institucije Ombudsmana, navedeno da se, analizom uslova i posljedica koje propisane mjere proizvode u odnosu na žene koje ne ispunjavaju zakonske uslove za ostvarivanje prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje i četovoro, odnosno više djece, zaključuje da je takva situacija suprotna principu nediskriminacije utvrđenom u člana 8. Ustava Crne Gore.

Kako su rekli iz institucije Zaštitnika, takva situacija je suprotna i Zakonu o zabrani diskriminacije kojim je u članu 2. zabranjen svaki oblik diskriminacije po bilo kom osnovu, uključujući i porodično stanje, socijalni i/ili neki drugi lični status.

"Zaštitnik u ostavljenom roku, a ni nakon toga, na konkretnu preporuku nije dobio izjašnjenje organa kojima je upućena”, kaže se saopštenju.

Zaštitnik, u odnosu na aktuelna dešavanja nastala nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti iz tekuće godine, kojim je predviđeno smanjenje naknada za majke s troje i više djece, ukazuje da to nije bio dio njegove preporuke, budući da ona nije sadržala način i/ili model rješavanja ovog problema.

"S obzirom na činjenicu da na preporuku Zaštitnika nije odgovoreno, te da nije otklonjen uzrok u odnosu na osnov diskriminacije, nalazimo da nije uputno da svoj stav gradimo na odredbama diskriminatornog propisa i na taj način dajemo legitimitet zakonu koji smo osporili upravo u tom dijelu“, saopšteno je iz institucije Ombudsmana.

Podsjeća se da je pred Ustavnim sudom Crne Gore pokrenuto više inicijativa za ocjenu spornih odredaba, pa se, kako se navodi, ne može očekivati da Zaštitnik prejudicira odluku tog organa kada su u pitanju prava stečena po osnovu spornog zakona.