NEĆE DA IH ISKNJIŽE KAO VLASNIKA 2.100 KVADRATA

Katastar odbio Opštinu Budva: Ne daju im da "isele" iz "Tre canne"

Opština Budva želi da se oslobodi nekretnina i u gotovini naplati komunalije...
452 pregleda 5 komentar(a)
Tre Canne, Foto: Lexilium
Tre Canne, Foto: Lexilium
Ažurirano: 06.02.2019. 20:43h

Budvanski katastar odbio je zahtjev Opštine da je isknjiži kao vlasnika 2.100 kvadrata u luksuznom kompleksu „Tre canne“, u srcu Budve, kako bi komunalije naplatila u gotovini.

Opština je jednostrano raskinula ugovor o izmirivanju komunalija sa podgoričkom kompnijom “Fab live“, koja tužbom traži pet miliona eura odštete zbog štete navodno nanesene neizvršavanjem ugovora.

Na nekretninama koje se i dalje vode na Opštinu kao teret je upisana zabilježba tužbe koju je lokalna uprava podnijela na rješenje katastra. 

“Bivši predsjednik Opštine Budva  Srđa Popović je 27. maja 2016. obavijestio Upravu za nekretnine - Područnu jedinicu  Budva da jednostrano raskida Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza...  tražeći vraćanje predmetne imovine na preduzeće Fab live. Uprava je odbila predmetni zahtjev Rješenjem  donijetim 2. decembra 2016. Nakon prijema Rješenja... Sekretarijat za zaštitu imovine je blagovremeno izjavio žalbu...”, navodi se u odogovoru Zdravka Pavlovića,  šefa kabineta novog gradonačenika Budve Dragana Krapovića.

Plaćanje komunalija Opštini Budva našlo se u zenitu medijske pažnje u ljeto 2013. godine, kada je lokalna uprava  zaključila ugovor sa firmom “Fab live” na osnovu koga joj je pripalo ukupno 2.100 kvadrata u kompleksu  “Tre canne“. Vrijednost je procijenjena na 6,5 miliona eura, iznos na koji su firmi “Fab live” obračunate komunalije. Vlada je  tog ljeta donijela odluku, oročenu  na dva mjeseca, da Opštini dozvoli da preuzme imovinu podgoričke kompanije i da sa stambeno-poslovnim prostorom izmiri poreski dug državi. Ministarstvo finansija, međutim,  ni do danas nije donijelo odluku  da od Opštine preuzme nekretnine u kompleksu “Tre canne” i time je oslobodi plaćanja milionskog poreskog dugovanja. 

Prilikom raskida ugovora sa kompanijom “Fab live”,  Opština se pozvala na član  ugovora kojim je  precizirano da nekretnine koje je prihvatila budu prenesene Ministarstvu finansija, na ime kompenzacije za poreski dug. 

Ugovorom je precizirano  da će se smatrati raskinutim, ako sa Vladom ne bude zaključen ugovor o kompenzaciji.

 Iz kompanije “Fab live” su u više navrata isticali da je Opština pristupila realizaciji ugovora  kada je preuzela stanove i poslovne prostore i da je samim tim sebi uskratila pravo da ga raskine. 

Vlada i Opština Budva prebijali su poreski dug 2013. godine  u drugom atraktivnom kompleksu - “TQ Plaza“.

Opština je prije godinu i po zaključila sa Ministarstvom reprogram vraćanja poreksog duga od 8,3 miliona eura.

Preporučujemo za Vas