ZLOUPOTREBE DROGA

4Life, Juventas i CAZAS: Primarna prevencija u Crnoj Gori na niskom nivou

"Potrebno je da sva postojeća tijela koja se bave bolestima zavisnosti od droga, pa i Državni savjet, hitno preuzmu inicijative o uključivanju predstavnika civilnog sekotra u svoj rad..."
92 pregleda 0 komentar(a)
Droga, Foto: Shutterstock
Droga, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 15.02.2017. 17:44h

NVO 4Life, Juventas i CAZAS podržale su Državni savjet za prevenciju zloupotrebe droga da ohrabri lokalne vlasti da omoguće zavisnicima/ama od psihoaktivnih supstanci besplatan tretman u JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnIh supstanci-Podgorica.

"Nadamo se da će lokalne uprave što prije donijeti odluke o ovom pitanju, te shodno njima dosljedno i sistematski omogućavati zavisnicima/ama da koriste usluge Centra na Kakarickoj gori. Time bi slučaj, kojim su opština Danilovgrad i NVO Juventas obezbijedili besplatan tretman za jednog klijenta u JU za smjeptaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju, bio primjer kako treba da rade i ostale opštine, a time i ono što NVO 4 Life zahtijeva od nadležnih već nekoliko godina bilo ispunjeno, tj, da rehabilitacija i resocijalizacija za zavisnike/ce od droga bude besplatna. Naglašavamo da civilni sektor na problem započinjanja tretmana uslovljenog finansijskim statusom porodice zavisnika/ce, od samog početka naglašava kao glavni problem dostupnosti tretmana za sve kojima je neophodan, te jedan vid diskriminacije onih zavisnika/ca i njihovih porodica koji potiču iz socio-kulturno-ekonomski depriviranih sredina", navodi se u saopštenju te tri NVO.

Oni pozdravljaju i podršku standardizovanim programima prevencije, i smatraju da je primarna prevencija u Crnoj Gori na niskom nivou.

"Treba uložiti mnogo više napora da rezultati na ovom polju budu bolji i održiviji što najbolje pokazuje uspješnost i efikasnost programa koji su sprovođeni od strane Ministarstva prosvjete uz finansijsku podršku Kancelarije UN-a za borbu protiv droge i kriminala (UNODC) i tehničku podršku CAZAS-a, koji su bili potencijalno dugoročno održivi, ali nažalost nijesu to i postali. Međutim, ono što nikako ne pozdravljamo je netransparentnost rada Državnog savjeta za droge, koja se ogleda u više segmenata, a na prvom mjestu nepoštovanju Uredbe Vlade Crne Gore o saradnji sa nevladinim organizacijama, prema kojoj se predviđa javni poziv za izbor predstavnika civilnog sektora za članstvo u radnim tijelima Vlade, ali i onemogućavanja civilnog sektora da makar i pismenim putem dostavi informacije Savjetu, usljed činjenice da se obavještenja o sjednicama plasiraju javnosti tokom neradnih dana, a dan pred samu sjednicu što se desilo upravo u nedjelju 12.02.2017. godine kada je objavljena najava o održavanju sjednice Savjeta za ponedjeljak, 13.02.2017. godine."

Dodaju da su bolesti zavisnosti od droga u Crnoj Gori prerasle u problem javnog zdravlja, problem koji razara porodice i odnosi živote mladih ljudi, a "Crna Gora još uvijek nema razvijene adekvatne mehanizme da se sa ovim problemom počne boriti na način koji će konačno početi da daje rezultate".

"Stoga je potrebno, da sva postojeća tijela koja se bave bolestima zavisnosti od droga, pa i Državni savjet, hitno preuzmu inicijative o uključivanju predstavnika civilnog sekotra u svoj rad, te usvoje praksu većeg stepena transparentnosti u radu i blagovremenog obavještavanje javnosti o planiranim događajima. Vjerujemo da samo zajedničkim naporima možemo pružiti komletan, blagovremen i adekvatan nacionalni odgovor bolestima zavisnosti od droga, i zbog toga se već drugu godinu za redom obraćamo Državnom savjetu, da na javan i transparentan način izvrši izbor člana iz reda nevladinih organizacija koja se bave ovom tematikom, i time obezbijedi da se čuje glas ne samo pružaoca servisa prevencije, smanjenja štete, tretmana, rehabilitacije i resocijalizacije, već upravo i glas osoba koje su direktno pogođene bolestima zavisnosti od droga, te njihovih porodica", navode NVO 4Life, Juventas i CAZAS.

Preporučujemo za Vas