Blagota Radović bi besplatno dao stanove ako mu Glavni grad izađe u susret

"Predložio sam, ako se usvoji ovo naše...koje je potpuno prihvatljivo, da "Zetagradnja" preuzme na sebe, kao društveno odgovorna firma, da svim tim ljudima u budućim objektima besplatno da stanove. Ako to ne riješite sada, imate barake na ulazu u grad, a imaćete i zahtjeve za iseljenje i svi ti socijalni slučajevi će doći u vašu Opštinu da traže svoja prava"
473 pregleda 26 komentar(a)
Blagota Radović, Foto: Savo Prelević
Blagota Radović, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 09.02.2017. 13:28h

Vlasnik građevinske kompanije "Zetagradnja", Blagota Radović, kazao je da je spreman da vlasnicima baraka koje se nalaze u sklopu DUP-a "Blok 35-36", besplatno ustupi stanove na trajno korišćenje, ukoliko Glavni grad dozvoli da se na urbanističkim parcelama (UP) 1 i 12 poveća koeficijent izgrađenosti.

Barake, u kojima živi 30 do 40 porodica, se nalaze uz glavni gradski Bulevar 4. jula sa jedne strane, iz pravca aerodroma do centra grada, i Bulevara Miloša Rašovića sa druge strane.

Zamjerajući što Glavni grad i obrađivači plana nijesu tokom izrade Nacrta razmišljali o tim porodicama, Radović je istakao da bi zakonski imao mogućnost da traži njihovo iseljenje, jer su neosnovano uselili u barake.

"Predložio sam, ako se usvoji ovo naše...koje je potpuno prihvatljivo, da "Zetagradnja" preuzme na sebe, kao društveno odgovorna firma, da svim tim ljudima u budućim objektima besplatno da stanove. Ako to ne riješite sada, imate barake na ulazu u grad, a imaćete i zahtjeve za iseljenje i svi ti socijalni slučajevi će doći u vašu Opštinu da traže svoja prava", kazao je danas Radović na javnoj raspravi o Nacrtu DUP-a "Blok 35-36".

Kako bi, kao budući investitori imali interes za rješavanje imovinskih prava pomenutih stanara, Radović je predložio da se, kao što je slučaj sa UP 11, omogući i da se na UP 1 i 12 koeficijent izgrađenosti poveća.

Vlasnik 34.000 kvadrata zemljišta u zahvatu DUP-a "Blok 35-36" je AD "Novi Prvoborac", a punomoćnik je "Zetagradnja".

Radović je istakao da će, ukoliko se ovakav plan ne izmijeni, problem baraka i divljih naselja uz pomenute saobraćajnice, ostati neriješen sljedećih decenija.

"Takav pristup u cilju formiranja izgleda budućeg glavnog prilaza iz pravca aerodroma je... nedopustiv, jer se na pomenutim urbanističkim parcelama predviđa parkiranje za buduće stambene blokove. To znači da se te parking površine nikada neće graditi, jer je potrebno riješiti stambeno pitanje 30 do 40 porodica", kazao je Radović.

On je predložio da se na urbanističkim parcelama 16, 17, 18, 19, 13 i 20, "kao svuda u svijetu, uz glavne i prometne saobraćajnice koje vode prema centru grada, predvide budući saloni automobila, namještaja, trgovine i slično".

"Smatramo da predmenti objekti treba da budu spratnosti najviše 5+1 sa jednim ili dva nivoa podzemnih garaža, kako bi se nadomjestio predviđeni broj parking mjesta...", kazao je Radović.

On je zatražio i da se UP 20 podijeli na dvije parcele i da se UP 13, gdje je zemljište u vlasništvu Glavnog grada i drugih pravnih lica, "postavi po kastarskim oznakama", kako "Zetagradnja" kasnije ne bi imala imovinskih sporova sa njima.

Predstavnik planerske kuće "Winsoft", Srđan Pavićević, je odgovorio da će u koordinaciji sa naručiocem plana i Glavnim gradom, razmotriti predlog.

"U pogledu namjene površine i indeksa izgrađenosti i zauzetosti, moramo se rukovoditi sa planom višeg reda. Ne možemo se pozivati na neke objekte koji su izgrađeni godinama unazad...Ne možemo se pozivati na te indekse, već se moramo rukovoditi novim indeksima", kazao je Pavićević.

On je istakao da se koncept plana "Blok 35-36" u velikoj mjeri banzira na koncept prethodnog plana, te da za obuhvaćeni prostor nijesu imali nikakve zahtjeve.

"To je za nas značilo da se korisnici prostora slažu sa planiranim rješenjem", kazao je Pavićević.

Bonus video: