REGIONALNI VODOVOD PRIZNAO DA POSTOJI PROBLEM

Tivat i Kotor nemaju uvijek dovoljno vode: Gradiće cjevovod od 7,5 miliona

U Regionalnom vodovodu priznali da problem postoji, iako su ranije tvrdili da uzrok nije postojeći cjevovod...
91 pregleda 0 komentar(a)
Tivat grad, Foto: Siniša Luković
Tivat grad, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 07.02.2017. 17:20h

Preduzeće Regionalni vodovod (RV) namjerava da izgradi novi cjevovod ka Tivtu i Kotoru, vrijedan 7,5 miliona eura, jer postojeći nije mogao da zadovolji potrošnju tim opštinama.

Radovi su predviđeni planom rada za 2017. koji je usvojila Vlada, čime su u RV priznali da problem postoji, iako su lani, u vrijeme djelimičnih restrikcija u djelovima opština Tivat i Kotor, tvrdili da uzrok nije nedostatak kapaciteta regionalnog vodovodnog sistema (RVS).

“Podaci o iskorišćenosti kraka RVS od prekidne komore 'Prijevor' u Budvi do Tivta ukazuju da krak regionalnog vodovoda od Budve prema Tivtu, Kotoru i Herceg Novom radi na gornjoj granici kapaciteta I faze, čak i od 100 odsto iskorišćenosti kapaciteta pri isporuci vode samo prema Tivtu i Kotoru. Ovo je već druga godina zaredom kada se javlja ovaj problem koji je uslovljen istovremenom pojavom saliniteta na dva izvorišta u Kotoru (Škurda i Orahovac) sa vrijednostima koje su sve vrijeme mnogo veće od dozvoljenih vrijednosti i pojavom saliniteta na lokalnim izvorištima u Tivtu (Plavda i Topliš). Sve ovo dovodi do zabrinjavajućeg zaključka da postoji mogućnost da ove godine mogu biti podjednako hidrološki nepovoljne, ako ne i da se to stanje dodatno pogorša...”, piše u dokumentu.

Prema podacima RV-a, Tivat je u julu prošle godine iz RVS preuzeo 56 odsto više vode od prvobitno ugovorene, a Kotor 42,7 odsto.

U avgustu je tivatska opština preuzela 116 odsto veću količinu od ugovorene, a Kotor 131 odsto.

Uz izgradnju nedostajućeg velikog distributivnog rezervoara “Gradiošnica” u istoimenom tivatskom naselju, te neke hitne mjere na samom spoju RV-a sa kotorskim i tivatskim sistemom, jedini način da se stanje prevaziđe je hitna izgradnja još jednog dodatnog cjevovoda između Budve i Tivta.

Dodatni cjevovod prvobitno je bio planiran za drugu fazu izgradnje RVS 2025.

Njime će se, kako piše u Planu rada RV za 2017. godinu, aktuelni kapacitet kraka RVS od 330 litara u sekundi, povećati na najmanje 600 sekundnih litara.

RV je početkom prošle godine utvrdio programski zadatak za izradu glavnog projekta novog cjevodvoda i izradio neophodne analize, koje su pokazale “da je neophodno izgraditi oko 11 kilometara novog cjevovoda... procijenjene vrijednosti od oko 7,5 miliona eura”.

Dalje aktivnosti na projektovanju su zaustavljene u februaru prošle godine, kada je RV saznao da Direkcija za saobraćaj namjerava da rekonstruiše dionicu Jadranske magistrale između Tivta i Budve u bulevar sa četiri trake i da se trasa nove saobraćajnice djelimično poklapa sa planiranom za novi cjevovod.

RV je stupio u kontakt sa Direkcijom za saobraćaj, kako bi stoga zajednički projektovali bulevar i trasu cjevovoda. Očekuju da se u prvoj polovini ove godine završi projekat i obavi ekspropijacija privatne imovine na trasi.