"OJAČATI PRIMJENU NORMATIVNOG I INSTITUCIONALNOG SISTEMA"

CGO: PodićI svijest o značaju zaštite ličnih podataka

"Zato je važno da se ovo pitanje pozicionira u javnom diskursu, kao i da se posebna pažnja, u tom kontekstu, obrati na marginalizovane i ranjive grupe", navela je Milaš
0 komentar(a)
Tamara Milaš, Foto: Savo Prelević
Tamara Milaš, Foto: Savo Prelević
07.02.2019. 04:00h

Centar za građansko obrazovanje (CGO) apelovao je danas na nadležne institucije da ojačaju primjenu normativnog i institucionalnog sistema u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

CGO je, povodom 28. januara, koji se obilježava kao Dan zaštite podataka o ličnosti, apelovao na nadležne i da ulože više napora u podizanje nivoa svijesti o značaju zaštite ličnih podataka, kako bi građani mogli efikasnije prevenirati potencijalne zloupotrebe. 

Saradnica na programima u CGO-u Tamara Milaš, kazala je da se u Zakonu o zaštiti ličnih podataka navodi da lične podatke građana treba obrađivati isključivo u zakonom predviđene svrhe uz preduzimanje svih potrebnih mjera da se podaci zaštite od nezakonitog pristupa i zloupotrebe. 

Milaš smatra da mnogi građani i građanke nijesu upoznati da su njihovi lični podaci zakonom zaštićeni, kao ni sa procedurama zaštite, iako je Zakon usvojen prije devet godina, a već sedam postoji i Agencija za slobodan pristup informacijama i zaštitu ličnih podataka. 

Prema njenim riječima, razvoj modernih tehnologija otvara ogroman prostor za prikupljanje i posljedično moguću zloupotrebu ličnih podataka. 

"Zato je važno da se ovo pitanje pozicionira u javnom diskursu, kao i da se posebna pažnja, u tom kontekstu, obrati na marginalizovane i ranjive grupe", navela je Milaš. 

Ona je ukazala da se svakodnevno dešavalo da građani olako ostavljaju svoje lične podatake na socijalnim mrežama, internetu, da ih fotokopiraju, da ustupaju identifikaciona dokumenta, snimaju ih, iako ne postoji zakonski osnov koji ih na to obavezuje. 

"CGO apeluje na građane i građanke da privatne informacije o sebi drže bezbjednim, ali i da strogo vode računa o sigurnosti podataka o nekoj ličnosti sa čijim podacima raspolažu", kazala je Milaš. 

Ona je istakla da je pravo na zaštitu ličnih podataka jedno od osnovnih ljudskih prava i neodvojivi dio prava na privatnost. 

"Svi oni koji imaju pristup tuđim podatacima, a posebno oni koji dolaze iz sfere javne uprave, imaju obavezu da se prema tim podacima odnose uz poštovanjem principa zaštite podataka. Svaka zloupotreba ličnih podataka morala bi biti oštro sankcionisana", rekla je Milaš.

CGO je pozvao Agenciju za zaštitu ličnih podataka, ali i druge nadležne državne organe, da posvećenije rade na informisanju i edukovanju javnosti o značaju zaštite podataka o ličnosti.

Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka predstavlja prvi dokument koji na evropskom nivou uređuje obaveze država u odnosu na zaštitu podataka o ličnosti, a otvorena je za potpisivanje 28. januara 1981. godine. 

Taj Dan obilježava se u svim zemljama Savjeta Evrope, a Savjet Evrope i Evropska komisija oblježavaju ga zajednički kao Evropski dan zaštite podataka o ličnosti.