MINISTAR NAJAVIO DA ĆE PROVJERITI FAKULTETE

Šehović kreće u kontrole sumnjivih diploma

“Zakonska rješenja o osnivanju ustanova visokog obrazovanja su obavezujuća za sve, bez obzira da li se radi o ustanovi čiji je osnivač država ili privatno lice. I pored navedenog, kao i reakreditacije koju, u skladu sa Zakonom, sprovodi inostrana agencija za obezbjeđenje kvaliteta,” pojašnjava ministar za “Vijesti”
160 pregleda 54 komentar(a)
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Damir Šehović, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 25.01.2017. 19:51h

Opravdano je mišljenje javnosti da diplome koje se stiču na pojedinim privatnim fakultetima nijesu kvaliteta kakav se očekuje od zemlje, kandidata za Evropske unije, smatra ministar prosvjete Damir Šehović.

Zbog toga bi, kazao je on “Vijestima”, pored postojećih mehanizama, trebalo uvesti periodične kontrole ustanova.

Šehović ističe da je namjera Ministarstva da u narednom periodu “bude restriktivnije kada je u pitanju otvaranje novih ustanova visokog obrazovanja, a prateći potrebe tržišta rada”.

“Zakonska rješenja o osnivanju ustanova visokog obrazovanja su obavezujuća za sve, bez obzira da li se radi o ustanovi čiji je osnivač država ili privatno lice. I pored navedenog, kao i reakreditacije koju, u skladu sa Zakonom, sprovodi inostrana agencija za obezbjeđenje kvaliteta,” pojašnjava ministar za “Vijesti”.

On kaže da je transparentnost jedan od principa koji će karakterisati procedure osnivanja i ukidanja ustanova.

Šehović je istakao da poslodavci treba da budu najbolji saveznici kad je u pitanju zaštita od diploma slabijeg kvaliteta:

”Poslodavci su oni koji treba da prepoznaju kvalitet i daju preporuke iz kojih ustanova dolazi kvalitetan kadar i čiji nosioci diploma imaju potrebna znanja i vještine. Imate i ekstremne primjere u regionu gdje institucije zabranjuju zapošljavanje kandidata koji su diplome stekli na pojedinim ustanovama,” rekao je on.

Ministar je najavio izmjene Zakona o visokom obrazovanju do kraja 2017.

Obećao je da će novim zakonskim rješenjima biti unaprijeđen i postupak osnivanja i ukidanja ustanova visokog obrazovanja.

“U cilju unapređenja kvaliteta rada samih ustanova i sticanja uvida u stvarni kvalitet. Zakonom je propisano rangiranje ustanova visokog obrazovanja, koje se vrši na osnovu metodologije za rangiranje ustanova u Evropskom prostoru visokog obrazovanja,” rekao je on.

Šehović navodi da je u vezi sa tim, a u okviru projekta ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’, urađen dokument Metodologija za rangiranje ustanova visokog obrazovanja u Crnoj Gori.

“Na osnovu toga će Savjet za visoko obrazovanje u skladu sa Zakonom, rangirati ustanove po usvojenoj metodologiji,” kazao je Šehović.

Izazov i priznavanje diploma od privatnika iz okruženja

Komentarišući to što diplome sumnjivog kvaliteta dolaze i sa fakulteta iz zemalja okruženja, ministar Damir Šehović kaže da se “Crna Gora suočava sa sa izazovom iznalaženja rješenja koje će elimisati diplome lošijeg kvaliteta, kojih na žalost ima”.

“Crna Gora ne može uticati na sistem obezbjeđenja kvaliteta u drugim zemljama i postupak licenciranja, osim što može davati informacije o obrazovnim sistemima drugih zemalja. Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, kao i Lisabonskom konvencijom, uređena je procedura priznavanja inostranih isprava. Zakonom su propisani kriterijumi za priznavanje, koji se, između ostalog, odnose na status ustanove koja je izdala diplomu, kao i vjerodostojnost diplome”, pojasnio je on.