BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U PODGORIČKOM SUDU:

Najmanje žrtava porodičnog nasilja

“Majke traže pravnu pomoć najčešće radi ostvarenja prava starateljstva i prava na alimentaciju za malodobnu djecu”, navela je ona
0 komentar(a)
Nasilje u porodici, Foto: Shutterstock
Nasilje u porodici, Foto: Shutterstock
Ažurirano: 07.02.2019. 05:36h

Žrtve nasilja u porodici  najmanje  su tražile besplatnu pravnu pomoć, i ove godine, u podgoričkom Osnovnom sudu.

To se nije mijenjalo evo četiri godine, od kad je uveden taj institut u crnogorskim sudovima, pa je ove godine od 275 podnijetih zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći, samo pet  žrtava  porodičnog nasilja zatražilo i dobilo ovu vrstu pomoći.

Takođe, ove godine nije bilo nijednog zahtjeva djece bez roditeljskog staranja.

Portparolka tog suda Anja Krkeljić “Vijestima” je, odgovarajući na pitanja, rekla da zahtjeve za pružanje besplatne pravne pomoći najviše podnose samohrane majke, i da se to nije mijenjalo od početka, odnosno od 1. januara 2012, od kad je u sudu počeo da se primjenjuje institut besplatne pravne pomoći.

“Majke traže pravnu pomoć najčešće radi ostvarenja prava starateljstva i prava na alimentaciju za malodobnu djecu”, navela je ona.

Krkeljićeva je dodala da je od podnijetih 275 zahtjeva, zasada usvojeno 245, a da je određeni broj zahtjeva još u postupku odlučivanja.

“Osnovnom sudu u Podgorici se u prošloj godini obratilo 89 korisnika materijalnog obezbjeđenja, koji su ostvarili pravo na besplatnu pravnu pomoć, te 33 lica sa invaliditetom i pet  žrtava  nasilja u porodici”, rekla je portparolka tog suda.

Ona je, odgovarajući na pitanje “Vijesti” rekla da se povećao broj lica sa invaliditetom koja traže takvu vrstu pomoći, jer je izmjenama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći proširen broj lica koja mogu dobiti takvu pomoć, pa tu sada ne spadaju samo lica sa posebnim potrebama.

U svim postupcima u kojima je odobrena pravna pomoć, dodala je Krkeljićeva, odobrena je i za sastavljanje pismena i za zastupanje u postupku pred sudom.

“Tako da je te oblike pravne pomoći ostvarilo ukupno 244 lica koja su ostvarila pravo na besplatnu pravnu pomoć, dok je jedan podnosilac zahtjeva tražio samo pravno savjetovanje i taj zahtjev je odobren”, navela je ona.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć bez procjene imovnog stanja imaju: korisnik materijalnog obezbjeđenja porodice ili nekog drugog prava iz socijalne zaštite, dijete bez roditeljskog staranja, lice sa posebnim potrebama, lica sa invaliditetom i žrtva krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i trgovine ljudima.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć ima i lice slabog imovnog stanja, a njegovo imovno stanje se procjenjuje u odnosu na njegovu imovinu i imovinu članova njegove porodice.

Za četiri godine u tom sudu potrošeno skoro 140.000 eura

Od početka primjene instituta besplatne pravne pomoći tom sudu je podnijeto 1172 zahtjeva  za  pružanje besplatne pravne pomoći, od čega je usvojeno 986 zahtjeva, a  za  pružanje tih usluga potrošeno je 138.280 eura.

Besplatna pravna pomoć podrazumijeva potpuno ili djelimično pokrivanje troškova pravnog savjetovanja, sastavljanja pismena, zastupanja u postupku pred sudom, Državnim tužilaštvom i Ustavnim sudom Crne Gore i u postupku  za vansudsko rješavanje sporova.