ANALIZA DOKAZNOG MATERIJALA, UVIĐAJI NA LICU MJESTA

Tomčić: Forenzički centar nezaobilazan faktor u rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela

"Efikasan rad FC, u saradnji sa organizacionim jedinicama Uprave policije, i primjena savremenih metoda rada u dokaznom postupku, doprinijeli su visokom procentu rasvetljavanja krivičnih djela", kazao je direktor Centra, Zoran Tomčić
473 pregleda 0 komentar(a)
Zoran Tomčić, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Zoran Tomčić, Foto: Screenshot (TV Vijesti)
Ažurirano: 04.01.2017. 13:58h

Efikasan rad Forenzičkog centra (FC) i primjena savremenih metoda u dokaznom postupku doprinijeli su visokom procentu rasvetljavanja krivičnih djela koji se, u zavisnosti od njihove vrste, kreće od 60 do preko 80 odsto, kazao je direktor Centra, Zoran Tomčić.

On je u intervjuu agenciji MINA rekao da je FC postao nezaobilazan faktor u rasvjetljavanju najtežih krivičnih djela, kako kroz izvršene analize dokaznog materijala s lica mjesta, tako i direktim učešćem njegovih službenika tokom vršenja uviđaja na licu mjesta.

“Primjena najsavremenih metoda rada u dokaznom postupku omogućila je efikasno postupanje i kvalitetan rad ne samo organa policije, već i pravosudnih organa sudova i tužilaštva u borbi protiv svih oblika kriminala”, kazao je Tomčić.

On je dodao da FC u rasvetljavanju krivičnih djela ima stalno učešće, u zavisnosti od samog toka istrage i vrste materijalnih tragova koji se dopremaju u njega.

“Efikasan rad FC, u saradnji sa organizacionim jedinicama Uprave policije, i primjena savremenih metoda rada u dokaznom postupku, doprinijeli su visokom procentu rasvetljavanja krivičnih djela. Procenat rasvetljavanja se, u zavisnosti od vrste krivičnih djela, kreće od 60 do 70 odsto, odnosno kod nekih i preko 80 odsto, u odnosu na registrovana krivična djela sa nepoznatim izvršiocem”, naveo je Tomčić.

Kako je kazao, analize rada Centra pokazuju povećanje broja pristiglih zahtjeva u odnosu na isti period prošle godine, a stalni porast broja zahtjeva i naredbi za vještačenje evidentan je na grupi za DNK analize i grupi za hemijska ispitivanja.

“Identifikacionim metodama identifikovani su izvršioci krivičnih djela pokušaji ubistva, razbojništva, teške krađe, provalne krađe, neovlašćena proizvodna, držanje i stavljenje u promet opojnih droga. Izvršena je i identifikacija većeg broja falsifikovanih vozila”, naveo je Tončić.

Prema njegovim riječima, preko NCB Interpol Podgorica ostvarena je i puna međunarodna policijska saradnja sa drugim policijama, posebno u oblasti DNK identifikacija i daktiloskopske identifikacije.

“Postupci za većinu krivičnih djela su u toku kod nadležnih pravosudnih organa pa iz tih razloga ne možemo precizirati broj, izvršioce i konkretne slučajeve”, dodao je Tomčić.

On je kazao da su otvaranjem FC, u decembru 2008. godine, crnogorska policija i pravosudni organi uključeni u borbu protiv kriminaliteta dobili nov kvalitet u radu.

“Bitno je naglasiti da od otvaranja FC policija, sudovi i tužilaštvo, u odnosu na naše tehničke kapacitete nijesu imali potrebu za dodatnim ili naknadnim vještačenjem u drugim sličnim centrima, pa je to argument koji dovoljno govori o značaju Centra i rezulatatima koje ostvaruje”, smatra Tomčić.

Samim tim su, kako je naveo, otvaranjem Forenzičkog centra, svi subjekti uključeni u otkrivanje krivičnih djela i lišenje slobode i procesuiranje izvršilaca dobili mnogo veću efikasnost, od samog podnošenja krivičnih prijava, podizanja optužnice i dovođenja sudskog procesa do kraja.

Na pitanje kako ocjenjuje tehničku opremljenost Centra, i ima li prostora za njeno unaprjeđenje, Tomčić je kazao da su sve linije rada kadrovski i tehnički osposobljene da odgovore i pruže pomoć, u zavisnosti od vrste posla koji bi se ukazao na terenu.

On je naglasio da je, kada su forenzička naučna dostignuća u pitanju, kao i forenzička oprema, potrebna stalna edukacija kadra u cilju praćenja naučno-tehničkih dostignuća i njihove primjene u praksi, kao i nabavka nove opreme koja može da prati nove metode koje se primjenju u forenzici.

S tim u vezi je, kako je naveo, u prvoj polovini 2016. godine, posredstvom nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova, nabavljen novi uređaj Genetički analizator za potrebe grupe za DNK analize, dok je na Grupi za hemijska ispitivanja izvršena nabavka mjernih instrumenata koje služe za određivanje koncetracije droga u dokaznom materijalu.

“U narednom periodu cilj nam je tehničko opremanje i osavremenjavanje procesa rada na Grupi za ispitivanje informacionih tehnologija, s obzirom na povećan obim posla na ovoj liniji rada i zahtjeve savremenog društva gdje je visokotehnološki kriminal više izražen nego ranije”, kazao je Tomčić.

Upitan da li je zadovoljan kadrom u Centru, i da li imaju dovoljno stručnjaka za složeni posao kojim se bave, on je odgovorio da je izuzetno zadovoljan stručnošću kadra koji je zaposlen u FC.

“U Centru je zaposleno 49 službenika sa različitim profilima i kvalifikacijama - policijski eksperti, biolozi, molekularni biolozi, hemičari, tehnolozi i itd. U posljednih godinu dana primljeno je pet novih kadrova, za koje su u toku potrebne obuke za rad na postojećoj opremi”, precizirao je Tomčić.

Kako je kazao, službenici FC svoju kompetentnost potvrđuju kontinuiranim učešćem na međunarodnim Proficiency testu Ujedinjenih Nacija i ENFSI-a za provjeru i ocjenu kvaliteta rada laboratorija.

“Dosadašnji veoma uspješni rezultati ispitivanja nepoznatih uzoraka, koje je međunarodna organizacija ENFSI dostavila Centru, pokazuju da su rezultati ispitivanja koja se vrše u FC na nivou vještačenja evropskih država i članica ENFSI-a iz oblasti DNK, hemisjkih, GSR ispitivanja i ispitivanja rukopisa i dokumenata”, istakaoje Tomčić.

On je rekao da su u decembru 2014. godine akreditovali Grupu za hemijska ispitivanja, a u aprilu 2015. Grupu za DNK analize.

“Ove godine smo produzili akreditaciju Grupi za DNK analize, dok je na Grupi za hemijska ispitivanja proširena akreditacija za dvije metode. Trenutno se radi i na akreditaciji Grupe za daktiloskopska ispitivanja kao i Grupe za hemijska ispitivanja daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica, čiju akreditaciju očekujemo”, naveo je Tomčić.

Prema njegovim riječima, dobijanjem sertifikata o akreditaciji (MEST EN ISO IEC 17025) potvrđena je kompetentnost FC za ispitivanja u skladu sa međunarodnim standardima i specifičnim zahtjevima Međunarodne organizacije za akreditaciju laboratorija ILAC.

“Uvođenjem standarda kvaliteta ISO 17 O25 potvrdili smo čvrsto opredjeljenje na usvajanju svih standarda i metoda koje primjenjuju policije država Evropske unije”, dodao je Tomčić.