PREDLOG BUDŽETA ZA ŽIVOTNU SREDINU I TURIZAM

Najviše za plate i konsultante

Predviđena budžetska sredstva za Agenciju za zaštitu životne sredine iznose 1,37 miliona i to za program monitoringa, analize i izvještavanja o životnoj sredini. Najveći dio otići će za zarade 84 zaposlena - 850 hiljada eura
128 pregleda 0 komentar(a)
Crno jezero, Jasnina putovanja, Foto: Jasna Gajević
Crno jezero, Jasnina putovanja, Foto: Jasna Gajević
Ažurirano: 26.12.2016. 21:03h

Za tekuće izdatke iz oblasti životne sredine predlogom budžeta za 2017. godinu planirano je 1,36 miliona eura, što je 0,09 odsto od ukupno planiranog budžeta. Istim predlogom Ministarstvu održivog razvoja i turizma pripašće 7,16 miliona eura za četiri programa. 

Tako bi, kako je planirano, u sektoru turizma, za bruto zarade i ostala lična primanja trebalo 270 hiljada eura za 25 službenika, za rashode za materijal i usluge planirano je 1,04 miliona, dok je 300 hiljada planirano za konsultantske usluge, projekte i studije. Za finansiranje promotivnih kampanja, podsticajnih mjera u oblasti turizma i održavanje turističke signalizacije planirano je 690 hiljada eura. Iznos od 40 hiljada koristiće se za troškove administrativnog materijala, službenih putovanja i stručnog usavršavanja zaposlenih i advokatskih, notarskih i pravnih usluga. Subvencije su planirane u iznosu od 750 hiljada za poboljšanje aviodostupnosti Crne Gore kao turističke destinacije, što uključuje uvođenje novih aviolinija u vidu čarter letova i linija niskobudžetnih aviokompanija.

Za zarade 40 zaposlenih u sektoru životna sredina i komunalni razvoj planirano je 470 hiljada eura, za materijal i usluge 490 hiljada, od čega 440 hiljada za konsultantske usluge, projekte i studije. Za održavanje skladišta radioaktivnog otpada planirano je 50 hiljada eura, dok će Nacionalni parkovi Crene Gore dobiti subvenciju od 610 hiljada. 

U sektoru uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj planirano je 660 hiljada eura za zarade 54 službenika. Za rashode za materijal i usluge planirano je 1,36 miliona, od čega je 1,2 miliona eura namijenjeno za finansiranje konsultantskih usluga, projekata i studija.  

Za zarade zaposlenih u sektoru administracija, njih 60, planirano je 720 hiljada eura. 

Predviđena budžetska sredstva za Agenciju za zaštitu životne sredine iznose 1,37 miliona i to za program monitoringa, analize i izvještavanja o životnoj sredini. Najveći dio otići će za zarade 84 zaposlena - 850 hiljada eura. Za sam monitoring i održavanje mreža stanica za mjerenje kvaliteta vazduha planirano je 330 hiljada eura. Zavodu za hidrometeorologiju i seizmologiju, kako je planirano, pripašće 1,51 milion eura.

Iz Kapitalnog budžeta za Nacionalne parkove planirano je da se izdvoji 150.000 eura i to za rekonstrukciju bivše vojne karaule u NP “Prokletije” za potrebe naučno-istraživačkog centra, izgradnju kampa za mobilne kuće u NP “Lovćen”, rekonstrukciju putne infrastrukture u NP “Biogradska gora”, valorizaciju Žugića luke u kanjonu Tare, izgradnju i opremanje restorana na Crnom jezeru. Za projekat valorizacije Đalovića pećine planirano je 720 hiljada, za izradu planske dokumentacije, raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke i projektne dokumentacije, idejnih rješenja i projekata, studija, glavnog projekta i ostale projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji pristupnih i prilaznih puteva, uređenju unutrašnjosti pećine, elektroenergetskoj i telekomunikacionoj infrastrukturi, sistemu za vodosnabdijevanje, objektima za posjetioce, nabavci žičare i ostaloj infrastrukturi . 

“Period realizacije je 2014-2019. godina. Procijenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 12,2 miliona eura”, piše u predlogu budžeta. 

Kapitalnim budžetom predviđeno je i pola miliona eura za izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera, a ukupna vrijednost te investicije iznosi 1,5 miliona eura. 

Za sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja u kapitalnom budžetu planiranoje 850.000 eura, za šta će ukupno biri potrebno 4,65 miliona eura. 

Za sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnabdijevanje planirano je 400 hiljada eura.

Preporučujemo za Vas