Glavni grad: DUP “Zagorič 1-dio zone A”- izmjene i dopune važeći i nalazi se u registru MORT-a - Vijesti.me
Sadržaj Registra javan i lako provjerljiv

Glavni grad: DUP “Zagorič 1-dio zone A”- izmjene i dopune važeći i nalazi se u registru MORT-a

Kako dodaju u saopštenju, radi se o još jednom u nizu dokaza diletantizma pripadnika podgoričke URA-e

Upravna zgrada Glavnog grada
Upravna zgrada Glavnog grada (Foto: Luka Zeković)

Glavni grad reagovao je na tvrdnje Građanskog pokreta  URA, koji je  saopštio  da je  DUP-u “Zagorič 1 – Dio zone A“ prestao da važi 2. avgusta 2018. godine, te najavio da će podnijeti inicijativu za ocjenu ustavnosti Ustavnom sudu, kako bi osporila navedeni član planskog dokumenta.

"Saglasno članu 11 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata “Planski dokumenti evidentiraju se i objavljuju u registru planskih dokumenata”. Istim članom je propisano da predmetni registar vodi Ministarstvo održivog razvoja i turizma.
Uvidom u Registar može se konstatovati da je na današnji dan, Detaljni urbanistički plan “Zagorič 1-dio zone A”- izmjene i dopune iz 2013. godine, važeći", saopšteno je iz Glavnog grada. 

Sadržaj Registra je, kako dodaju u saopštenju, u potpunosti javan i lako provjerljiv na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma.

"U prethodnom periodu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj se obratio nadležnom Ministarstvu po pitanju važenja određenih planskih dokumenata, ali i, konkretno, DUP-a “Zagorič 1-dio zone A” – izmjene i dopune, iz 2013. godine.
Aktom br. 08-350/19-3587 od 26. septembra 2019. godine nadležno Ministarstvo je dostavilo izjašnjenje kojim je jasno i precizno navedeno “Odredbom člana 218 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je stupio na snagu 14. oktobra 2017. godine, propisano je da se do donošenja Plana generalne regulacije Crne Gore, primjenjuju važeći planski dokumenti donijeti do stupanja na snagu ovog zakona odnosno do roka iz člana 217 ovog zakona”. Istim izjašnjenjem se dalje navodi “Prema tome, DUP “Zagorič 1-dio zone A” u Podgorici, je bio važeći planski dokument na dan stupanja na snagu navedenog Zakona i, po tom osnovu je evidentiran i objavljen u Registru planskih dokumenata koji vodi ovo Ministarstvo”.", saopšteno je iz Glavnog grada. 

Kako dodaju u saopštenju, radi se o još jednom u nizu dokaza diletantizma pripadnika podgoričke URA-e. 

" Nadležne u Glavnom gradu, međutim, ovakva demonstracija površnosti i neznanja ne čudi, budući da od građevinskog biznisa pripadnici ove političke grupacije nemaju vremena da prisustvuju sjednicama gradskog parlamenta i na taj način opravdaju povjerenje koje im ukazuje sve manji broj građana", navodi se u saopštenju. 

"Na kraju, kako bismo, za razliku od pripadnika podgoričke URA svoje tvrdnje valjano i potkrijepili, dostavljamo izjašnjenje MORT-a i izvod iz registra, a našim kolegama iz URA poručujemo da, kao i do sada, nećemo podleći amaterskim pokušajima medijskog pritiska, već nastaviti posvećeno da radimo u korist svih građana Podgorice koji će znati kako da nam zahvale kad za to dođe vrijeme", zaključeno je u saopštenju Glavnog grada. 


Vidi sve komentare