Glavni grad neće da kaže koji studenti su dobili pare - Vijesti.me
SNP UPOZORAVA

Glavni grad neće da kaže koji studenti su dobili pare

Navodi se da se “radi zaštite pojedinaca ne mogu dostaviti i imena studenata kojima je odobrena pomoć”

Odbornica SNP-a u gradskoj Skupštini Zdenka Popović upozorila je javnost da iz Glavnog grada neće da odgovore ko su studenti kojima je po mišljenju Sekretarijata za kulturu i sport prošle godine uplaćeno 26.850,00 eura.

Grad se u odgovoru na njeno pitanje da joj budu dostavljena imena i prezimena studenata koji su dobili pomoć, iznos i pod kojim kriterijumima, poziva na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

U odgovoru Grada samo se potvrđuje cifra, te objašnjava da je novac isplaćen sa pozicije transferi pojedincima - pomoć studentima na Univerzitetu, kao i da se iznos pomoći kretao u rasponu od 150 do 300 eura.

Međutim, navodi se da se “radi zaštite pojedinaca ne mogu dostaviti i imena studenata kojima je odobrena pomoć”.

Zna mnogo dobrih studenata koji nisu dobili ništa

Nepotpun odgovor iz Glavnog grada navodi Popovićevu na sumnju da u Gradu manipulišu pozivajući se na članove Zakona, jer tvrdi da poznaje mnogo dobrih studenata koji su se bezuspješno za pomoć obraćali Sekretarijatu, pa čak i lično gradonačelniku Miomiru Mugoši.

" Postavlja se pitanje zašto Grad uporno krije ta imena, posebno što su u pitanju studenti kojima bi trebalo da je afirmativno da dobiju pomoć od grada" istakla je Popovićeva.

Postavlja se pitanje zašto Grad uporno krije ta imena, posebno što su u pitanju studenti kojima bi trebalo da je afirmativno da dobiju pomoć od grada

Po istom principu, odbornica SNP-a ostala je i bez odgovora ko su zaposleni u Glavnom gradu čiji je rad od posebnog interesa za Grad koji su dobili stanove u zgradama u zahvatu DUP-a “Stambena jedinica VI - Kruševac”, te pod kojim kriterijumima.

U odgovoru gradske Agencije za stanovanje navodi se samo da su na tom prostoru izgrađena tri objekta sa ukupno 28 stanova, ali i da oni ne raspolažu podacima kome su isti dodijeljeni, jer to nije u njihovoj nadležnosti.

" Pitam ko raspolaže podacima i zašto se i dalje krije informacija ko su zaposleni koji su i po kojem osnovu dobili stanove. Ako su, kako kažu, to zaposleni čiji je rad od posebnog interesa za grad, čudi mi da ne žele da otkriju njihova imena"   zaključila je Popović.

Bez podataka i o projektima

I na pitanje Popovićeve “koji investicioni projekti su realizovani u okviru Kapitalnog budžeta Glavnog grada za prošlu godinu, u oviru stavke - izdaci za lokalnu infrastrukturu za koje je rebalansom budžeta predviđen ukupni iznos od 9.860.700,00 eura, uz navođenje svakog investicionog projekta pojedinačno, iznosa ugovorene i plaćene cijene za izvođenje radova i naziva izvođača radova za svaki investicioni projekat”, takođe je stigao štur odgovor.

Pojedinačne iznose iz Glavnog grada tvrde da nijesu u mogućnosti da dostave “s obzirom na to da su proknjiženi na 50-ak stranica kartice formata A4

Tvrdi se samo da su “realizovani poslovi koji su planirani Programom uređenja prostora sa ciljem uređenja i opremanja lokacija i izgradnje saobraćajnica po pojedinim zonama i DUP-ovima u skladu sa sklopljenim ugovorima sa investitorima”.

Pojedinačne iznose iz Glavnog grada tvrde da nijesu u mogućnosti da dostave “s obzirom na to da su proknjiženi na 50-ak stranica kartice formata A4”, ali i da Popovićeva može izvršiti uvid u dokumentaciju.

" Riječ je o sumi od skoro deset miliona eura, a nema analize. To stvara sumnju da su ta sredstva potrošena na neke druge namjene, posebno ako znamo da je u prošloj, a evo i ovoj godini zamrzla investiciona aktivnost"  poručila je odbornica SNP-a.