Kolašinu opet prijeti „bankrot stanje”? - Vijesti.me
VUKSANOVIĆ PISALA ORAVU

Kolašinu opet prijeti „bankrot stanje”?

Bivša predsjednica Opštine Kolašin uputila otvoreno pismo Delegaciji EU, kako bi napravili pritisak da se izbjegne enormno zapošljavanje i blokada računa

Željka Vuksanović
Željka Vuksanović (Foto: Zoran Đurić)

Kolašinu ponovo prijeti vraćanje u “bankrot stanje”, napisala je u otvorenom pismu šefu Delegacije EU u Crnoj Gori Aivo Oravu bivša predsjednica Opštine Željka Vuksanović.

Ona od Delegacije očekuje, da u okviru svoje nadležnosti, u komunikaciji sa lokalnim i državnim vlastima insistira na poštovanju zakona, ugovora i ostalih obaveza koje je Opština preduzela planom sanacije lokalnih finansija i navodi da se Oravu obratila “u nedostatku drugih mogućnosti, kako bismo izvršili pritisak na nadležne organe da ne dozvole postupanje u partijskom interesu, već da im zaštita javnog interesa bude na prvom mjestu”.

„Nacrtom budžeta za ovu godinu, na koji je, po kazivanju sekretara Sekretarijata za finansije, Ministarstvo finansija već dalo „zeleno svjetlo“, planira se da se iznos za zarade u organima lokalne uprave uveća za 50 odsto, u odnosu na prethodnu godinu. To znači da se planiraju nova zapošljavanja u lokalnoj administraciji. Takođe, planira se uvećanje većine ostalih troškova, što prijeti da Opštinu Kolašin vrati u „bankrot“ stanje u kojem se već nalazila“, napisala je Vuksanovićeva Oravu.

Ona podsjeća da je blokada glavnog računa budžeta trajala neprekidno od sredine 2010. godine do novembra 2015. godine. Do novembra 2014. godine, piše bivša predsjednica Opštine, „poslovanje Opštine obavljano je nelegalno, preko paralelnih računa koji su otvoreni za posebne projekte i bili su zaštićeni od blokade“. Prema njenim riječima, u tom periodu, Opština Kolašin bila je „zarobljena“ dugom od preko 10 miliona eura, što je iznosilo pet godišnjih budžeta i velikim brojem zaposlenih.

Vuksanovićeva podsjeća da se Opština, ugovorom sa Ministarstvom finansija, obavezala da neće povećavati broj zaposlenih u javnom sektoru osim uz posebno odobrenje tog ministarstva.

„Budžetom za 2018. za zarade zaposlenih bilo je planirano 680.000, dok se Nacrtom predviđa povećanje na 964.000, što je za 284.000 eura više. Ako se ovom doda iznos od 21.000 planiranih za ugovore o djelu kroz koje se vrši skriveno zapošljavanje, kao i po 15.000 eura za zapošljavanje pripravnika i za „ostala lična primanja“ povećanje izdvajanja za zarade iznosi gotovo duplo više nego prethodne godine. Takođe, svi ostali troškovi značajno su uvećani, pa se od 1,3 miliona povećanja prihoda budžeta u odnosu na prethodnu godinu preko 850.000 eura planira za povećanje tekućih rashoda“, piše u otvorenom pismu šefu Delegacije EU


Vidi sve komentare