Mijović, Sekulović i Žegura razgovarali sa predstavnicama Delegacije EU u CG - Vijesti.me
UPOZNALI IH SA SADRŽINOM TUŽBE PROTIV MINISTARSTVA PROSVJETE

Mijović, Sekulović i Žegura razgovarali sa predstavnicama Delegacije EU u CG

U saopštenju se dodaje da je Tijana Žegura predstavnica NVO sektora istakla da je ovaj slučaj sa stanovišta civilnog sektora interesantan sa više aspekata

Milena Mijović, Sergej Sekulović
Milena Mijović, Sergej Sekulović (Foto: Milena Mijović)

Bivša vršiteljka dužnosti direktora predškolske ustanove “Đina Vrbica” Milena Mijović i njen advokat Sergej Sekulović i predstavnica civilnog sektora Tijana Žegura održali su sastanak sa predstavnicama Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

"Tokom sastanka mr Sergej Sekulović je predstavnice Delegacije EU upoznao sa sadržinom tužbe mr Milene Mijović protiv Ministarstva prosvete, nepravilnostima i očiglednom političkom diskriminacijom pri izboru kandidata, neuporedivo boljim referencama i planom razvoja ustanove mr Milene Mijovic od izabranog kandidata.  Naročito je ukazao na Zakon koji se primjenjuje pri izboru direktora vaspitno obrazovnih ustanova i nedostacima koji kao takav omogućava zloupotrebe, odnosno, da pravo ministra na izbor kandidata može biti zloupotrijebljeno", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Milena Mijović detaljno upoznala predstavnice Delegacije EU u Crnoj Gori sa čitavom procedurom u vezi izbora direktora JPU "Djina Vrbica".

"Mr Milena Mijovic, osim što ih je detaljno upoznala sa čitavom procedurom u vezi izbora direktora JPU "Đina Vrbica" u kojoj je očigledno oštećena na osnovu političke nepodobnosti, ostrukcijama pri ostvarivanju uvida u dokumentaciju i pokušajem njene diskreditacije obmanjivanjem javnosti od strane ministra, upoznala ih je i sa posledicama koje ona i njena porodica trpe od sistema, svakodnevnim podmetanjima i lažnim optužbama. Samo zato što je prva javno ukazala i ohrabrila se da ukaže na ovu uobičajenu negativnu praksu, a na koju do sadana ovaj način niko nije do sada reagovao, tj. javnim protivljenjem i pokretanjem tužbe za diskriminaciju na političkoj osnovi", navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da je Tijana Žegura predstavnica NVO sektora istakla da je ovaj slučaj sa stanovišta civilnog sektora interesantan sa više aspekata

"Ovo je prvi put u Crnoj Gori da je neko smogao hrabrosti da javno govori o diskriminaciji po osnovu političke, odnosno partijske nepripadnosti, kao i da je neko podnio tužbu po istom pitanju. Pored toga, kazala je da u cijelom slučaju javlja se i sumnja o postojanju diskriminacije i po rodnoj osnovi, utemeljenu na podacima da u Crnoj Gori čak 75% upošljenih u obrazovanju čine žene, dok je samo 1/3 ukupnog broja žena koje su na pozicijama  direktora/ica ustanova, pa se stiče utisak da radi o tipičnoj preraspodjeli pozicija moći, koja je  vrlo nepovoljna za žene sa istim, ili čak i višim stepenom obrazovanja, što je ovdje bio slučaj", navodi se u saopštenju.