Na izložbi sitnih životinja bile i ugrožene ptice - Vijesti.me
EPA ĆUTI O LEGALNOSTI SAJMA NA STOČNOJ PIJACI

Na izložbi sitnih životinja bile i ugrožene ptice

Iz CZIP-a tvrde da su na sajmu viđeni crvenokljuna patka, riđogrla guska i ptice pjevačice zimovka, kanarinka, štiglić

izložba ptica
izložba ptica (Foto: CZIP)

Agencija za zaštitu životne sredine od 19. oktobra nije odgovorila na upit Centra za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) o zaštićenim ptičjim vrstama, nedavno izloženim na sajmu sitnih životinja u Podgorici. 

Tvrde da su neke od ptica koje su vidjeli na podgoričkoj Stočnoj pijaci u okviru "Jesenje revijalna izložba sitnih životinja“, na IUCN crvenoj listi kategorisane kao ugrožene vrste. 

"Smatramo da usljed toga nisu mogle biti zakonito i sa odobrenjem Agencije uzgojene, držane ili zakonito date u promet“, saopštili su iz CZIP-a.

EPA nije odgovorila ni na pitanja "Vijesti" pod kojim uslovom u Crnoj Gori neko može gajiti zaštićenu ptičju ili životinjsku vrstu i koliko je takvih uzgajivača registrovano u našoj zemlji.

Iz CZIP-a tvrde da su na sajmu viđeni riđogrla guska, ptica ugrožena gubitkom staništa, kao i krivolovom, koji joj je smanjio populaciju za 40 odsto, kao i crvenokljuna patka, čiji glavni areal je u Aziji, a kod nas se gleda jako rijetko.

izložba ptica
izložba ptica(Foto: CZIP)

"Tu su i ptice iz reda pjevačica kao što su zimovka - Pyrhulla pyrhulla, kanarinka - Serinus serinus, štiglić - Carduelis carduelis, za koje moraju postojati dokumenti o porijeklu, odnosno kupovini, u suprotnom je riječ o pticama koje su uhvaćene u prirodi što je nezakonito i nedopustivo“, piše u saopštenju CZIP-a.

Policija je prije dva dana privela Podgoričanina Ljuba Kostića zbog sumnje da je na Ćemovskom polju nelegalno uhvatio zaštićenu ptičju vrstu - štiglića. Krivičnu prijavu podnijeli su aktivisti CZIP-a, a slučaj je kod osnovnog tužioca.

"Ovim putem, po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama, molimo da nam dostavite registar uzgajivača, kojima je odobren uzgoj divljih vrsta ptica sa pratećim rješenjima, obzirom da na veb stranici taj registar nije dostupan.

Takođe apelujemo na Agenciju, da shodno informacijama predočenim od strane CZIP-a, pokrene inicijativu za sveobuhvatno utvrđivanje stanja u domenu nezakonitog uzgoja i držanja divljih životinja, kako bi se ova oblast uredila shodno postojećoj zakonskoj regulativi“, piše u saopštenju CZIP-a.

Sajam je organizovan 14. oktobra. Zakon o zaštiti prirode propisuje da je EPA nadležan organ uprave za izdavanje dozvola fizičkim ili pravnim licima u svrhu uzgoja divljih vrsta životinja u zatočeništvu.