NKT: Stare osobe i hronični bolesnici da ne napuštaju kuće, inspekcije da izriču zabrane - Vijesti.me
DVIJE PREPORUKE

NKT: Stare osobe i hronični bolesnici da ne napuštaju kuće, inspekcije da izriču zabrane

"Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja"

Sjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti
Sjednica Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti (Foto: Vlada Crne Gore)

Nacionalno koordinaciono tijelo (NKT) za zarazne bolesti donijelo je sinoć dvije preporuke radi sprečavanja daljeg širenja koronavirusa i zaštite zdravlja i života građana

"1. Apeluje se i upozoravaju se starija lica, lica sa hroničnim oboljenjima i lica sa invaliditetom da se maksimalno uzdrže i bez velike potrebe ne napuštaju objekte stanovanja.

2. Obavezuju se nadležne inspekcije da, a u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru, u slučaju kršenja mjera propisanih naredbama za preduzimanje privremenih mjera za sprečavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa izriču mjeru zabrane obavljanja djelatnosti", navodi se u saopštenju NKT za zarazne bolesti.


Vidi sve komentare