Obnova mreže na Kakarickoj gori - Vijesti.me
TENDER VODOVODA ZA VIŠE GRADSKIH NASELJA

Obnova mreže na Kakarickoj gori

Vodovod bi nakon otvaranja ponuda 6. novembra trebalo da dobije i najpovoljnijeg izvođača koji će raditi fekalnu kanalizaciju na lokacijama naselja Zagorič, Masline, Zlatica, Vrela ribnička, Momišići i Gornja Gorica

Kakaricka gora
Kakaricka gora (Foto: Zoran Đurić)

Nikšićka firma AG “Infoplan” će  za 60.845 eura izvoditi radove na rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže za naselje Kakaricka gora, u sklopu prve faze.

Ponuda te firme je kao najpovoljnija izabrana na tenderu koji je preduzeće “Vodovod i kanalizacija” raspisalo 14. septembra.

Komisija  za otvaranje i vrednovanje ponuda je kao drugorangiranu vrednovala ponudu firme “Indel Inženjering”, a kao trećerangiranu na tenderu ponudu kompanije “Erlang”. 

Vodovod bi nakon otvaranja ponuda 6. novembra  trebalo da dobije i najpovoljnijeg izvođača koji će raditi   fekalnu kanalizaciju na lokacijama naselja Zagorič, Masline, Zlatica, Vrela ribnička, Momišići i Gornja Gorica.

Tenderskom dokumentacijom je za izvođenje radova na izgradnji fekalne kanalizacije na lokaciji naselja Zagorič  predviđeno 148.000 eura, Maslinama 282.000, Zlatici  345.000, u naselju Vrela ribnička 260.000 i u Momišićima i Gornjoj Gorici 165.000 eura.