Podgoričani i dalje parkiraju na zelenim površinama - Vijesti.me
KAZNE I DO 10.000 EURA

Podgoričani i dalje parkiraju na zelenim površinama

Iako je Odlukom o uređivanju i održavanju zelenih površina zabranjeno parkiranje vozila na javnim zelenim površinama, čini se da Podgoričani nisu promijenili svoje navike

Čitalac „Vijesti“ poslao je fotografije kola parkiranih na zelenilu u dvorišnoj strani zgrada na uglu Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Moskovske ulice. Osim na pomenutoj lokaciji, slične situacije mogu se vidjeti svuda u gradu.

Iako je Odlukom o uređivanju i održavanju zelenih površina zabranjeno parkiranje vozila na javnim zelenim površinama, čini se da Podgoričani nisu promijenili svoje navike.

Za poštovanje odredaba ove odluke nadležni su Komunalni inspektori.

U skladu sa ovom odlukom, pravno lice koje postupa suprotno sa ovom zabranom može biti kažnjeno novčanom kaznom od 150 do 10.000 eura, a odgovorno lice kaznom u iznosu od 20 do 1.000 eura. Preduzetnici, takođe, mogu biti kažnjeni u iznosu od 50 do 3.000 eura.