Pogledajte kako će izgledati nova autobuska stanica - Vijesti.me
NA KORAK OD TURISTIČKE DESTINACIJE KAKVA JE NEKAD BILA

Pogledajte kako će izgledati nova autobuska stanica

Lokalna uprava je omogućila besplatan prevoz tokom cijele školske godine đacima iz novskih sela i prigradskih naselja, kao i onima čije su porodice u teškoj materijalnoj situaciji i štićenicima Dječijeg doma ,,Mladost"

Kompleks autobuske stanice
Kompleks autobuske stanice (Foto: Opština Herceg Novi)

Za razliku od prethodne vlasti, aktuelna lokalna uprava odlučno je krenula u rješavanje jednog od najznačajnijih problema za grad pod Orjenom. Tako je, nakon skoro deceniju od prvobitne ideje, Opština Herceg Novi iz budžeta za 2019. godinu oprijedelila milion eura za učešće u realizaciji projekta nove autobuske stanice na Šištetu. Cilj lokalne uprave je da grad pod Orjenom, u 2020. godini, dobije reprezentativni objekat koji će biti temelj za dalji razvoj Igala, i uopšte Herceg Novog.

Projekat autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog uradila je studiju u kojoj su razmatrane lokacije za izgradnju nove autobuske stanice. Studija je pokazala da je prednost lokacije na Šištetu u tome što se nalazi sa zapadne strane grada i gravitira prema graničnim prelazima sa Hrvatskom, ali i prema kraku buduće zaobilaznice i brze trase magistrale koje započinju u Sutorini. Pored toga, u pitanju je zemljište u vlasništvu Opštine koje se prostire na površini od oko 21.000 m².

,,Najprije, gradićemo zgradu sa svim onim što je potrebno, a onda je kasnije proširivati obljektima poslovno-privrednog karaktera", objasnio je direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Boro Lučić.

Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

PROJEKAT KOJI ĆE DOPRINIJETI RAZVOJU I NAPRETKU

Kako je navedeno u idejnom rješenju, značajan broj turista koji Herceg Novi posjećuju autobusom, naglašava činjenicu da je autobuska stanica suštinski važan javni objekat za funkcionisanje komunalnog sistema grada, ali i prvi urbani element koji posjetilac doživljava dolaskom u grad.

Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

U završenom idejnom rješenju definisani su površina, sadržaj i izgled nove moderne autobuske stanice. Nova autobuska stanica sa pratećim sadržajima zauzimaće površinu oko 30 hiljada m². Projektovana je kao cjelovita funkcionalna zona koju čine: zgrada terminala, objekat pratećeg poslovno-komercijalnog sadržaja, manipulativni prostor za autobuse, pristupna ulica sa pripadajućim parkingom i objekat održavanja sa svojim parkingom. Idejnim rješenjem predviđeno je ukupno 326 parking mjesta, od kojih 99 nadzemnih i 227 podzemnih.

Kompleks autobuske stanice
Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

Prema idejnom rješenju, autobuska stanica sa dodatnim sadržajima bila bi rađena u tri faze, odnosno u pitanju su tri međusobno funkcionalno i tehnološki odvojena objekta.

Prva faza obuhvata izgradnju zgrade autobuske stanice sa manipulativnim platoom i pratećim poslovnim prostorom, ukupne površine 15.169 m². Kao preduslov prve faze, biće izgrađena pristupna saobraćajna infrastruktura - raskrsnica sa Jadranskom magistralom, te pristupne ulice i parking ispred glavne stanične zgrade.

Druga faza podrazumjeva izgradnju objekata pratećeg poslovnog-servisnog sadržaja, dok treća faza predviđa izgradnju tržnog centra.

Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

,,Herceg Novi predstavlja važnu turističku destinaciju Crne Gore, a predloženo rješenje gradi prvu impresiju Herceg Novog kroz dolazak u slojeviti urbani ambijent koncipiran od nekoliko raznovrsnih objekata, organizovanih u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, koja emituje savremenost, originalnost interpretacije i koloritne senzacije mediteranskog podneblja”, navodi se u idejnom rješenju.

Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

BESPLATAN PREVOZ ZA DJECU, ĐAKE I PENZIONERE

Lokalna uprava je omogućila besplatan prevoz tokom cijele školske godine đacima iz novskih sela i prigradskih naselja, kao i onima čije su porodice u teškoj materijalnoj situaciji i štićenicima Dječijeg doma ,,Mladost". Osim toga, obezbijeđen je besplatan prevoz za najugroženije penzionere sa teritorije novske opštine.

Kompleks autobuske stanice(Foto: Opština Herceg Novi)

Prvi put u tri decenije linija gradskog prevoza je produžena, pa autobusi sada saobraćaju do ulaska u Sutorinu, čime je Opština pozitivno odgovorila na brojne zahtjeve građana. Na ovaj način, izlazi se u susret potrebama brojnih građana, mještanima naselja Bajkovina i Njivice, kao i brojnim zaposlenima velikih poslovnih centara u ovom dijelu grada, kojima će produžena linija umnogome olakšati prevoz do posla. Osim toga, biće uvedeno još jedno stajalište, na raskrsnici prema naseljima Servisna zona i Bajkovina, zbog građana koji žive i rade u ovom dijelu grada.


Vidi sve komentare