Projekat Parka prirode Piva: Staze obilježene, klupe i putokazi postavljeni - Vijesti.me
"VRATIMO SE ZDRAVIM STILOVIMA ŽIVOTA"

Projekat Parka prirode Piva: Staze obilježene, klupe i putokazi postavljeni

Na početku pješačko-biciklističke staze je mjesto na kojem se nalaze stećci - upisani na UNESCO listu kulturne baštine

U Parku prirode (PP) “Piva“ obilježeno je više od 30 kilometara pješačkih i biciklističkih staza, a postavljena je i turistička infrastruktura.

To je urađeno u okviru projekta “Vratimo se zdravim stilovima života - čuvajmo prirodu i ona će čuvati nas“, saopšteno je iz PP “Piva”.

“Uređena je pješačko-biciklistička staza Unač-Crkvičko Polje, dužine 21 kilometar. Na njoj je postavljeno 35 smjerokaza i piktograma, sedam metalnih stubova i urađeno 100 markacija. Uređen je parking prostor, kao i  prostor oko stećaka, a postavljeno je i 14 klupa za odmor”.

Početak pomenute staze je lokalitet sa srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima - stećcima, koji su nedavno upisani na UNESCO listu kulturne baštine.

Obilježena je i uređena i kružna pješačka staza duga 10 kilometara i postavljena signalizacija na lokalitetu Stabna-Stabanska jezera-Kručica-Stabna. 

“Zbog postojanja dva lednička stabanska jezera - Velikog i Malog, ovaj kraj je prepoznat kao interesantna turistička destinacija. Obilježavanjem ove staze doprinijelo se povećanju broja posjetilaca  koji će od lokalnog stanovništva otkupljivati poljoprivredne proizvode, a i pronaći smještaj za boravak. U neposrednoj blizini staze nalaze se srednjovjekovni nadgrobni spomenici i kulturno-istorijski lokalitet - srednjovjekovni grad Hercega Stjepana, Taban grad, čiji su ostaci lako vidljivi”.

Navode da je zamijenjen postojeći mobilijar na vidikovcima iznad Pivskog manastira i ispred mosta na Pivskom jezeru, gdje su  postavljene i dvije info-table sa turističkom ponudom Opštine Plužine.

Odštampano je 500 mapa sa obilježenim biciklističkim i pješačkim stazama i 5.000 flajera sa turističkom ponudom. Projekat je trajao pet mjeseci, a PP “Piva” dobio je za njega 5.538 eura.