"Skupština mora da poštuje sud i izvrši privremenu mjeru u roku" - Vijesti.me
REAGOVANJE IZVRŠNE DIREKTORICE HRA I ĐUROVIĆEVOG ADVOKATA:

"Skupština mora da poštuje sud i izvrši privremenu mjeru u roku"

"Najviši organi vlasti Crne Gore neskriveno smatraju da je njihova vlast iznad Ustava i zakona i da sud ne treba da sprječava eventualne zloupotrebe vlasti, iako je to suština vladavine prava", kazali su Gorjanc-Prelević i Tomović

Goran Đurović
Goran Đurović (Foto: Savo Prelević)

Stav Skupštine Crne Gore i zamjenice Zaštitnice imovinsko – pravnih interesa Crne Gore, Radomirke Raičević, da sud nije nadležan da kontroliše zakonitost skupštinskih odluka, nažalost pokazuje da najviši organi vlasti Crne Gore neskriveno smatraju da je njihova vlast iznad Ustava i zakona i da sud ne treba da sprječava eventualne zloupotrebe vlasti, iako je to suština vladavine prava, kazali su Tea Gorjanc-Prelević, izvršna direktorica Akcije za ljudska prava (Human Rights Action - HRA) i Dalibor Tomović, advokat razriješenog člana Savjeta RTCG Gorana Đurovića.

Kako navode, stavom da je Osnovni sud u Podgorici, time što je, u skladu sa Zakonom o sudovima prihvatio da odlučuje da li je Skupština prekršila zakon prilikom razrješenja člana Savjeta RTCG, "pokušao da obesmisli Ustavom Crne Gore utvrđenu podjelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, i na ovaj način pokuša urušavanje pravnog sistema države", iskazan je neprimjereni odnos prema sudskoj vlasti i nepoštovanje ideje o podjeli vlasti kao metoda koji treba da spriječi da se vlast vrši protivno zakonu i da se ne poštuju prava ljudi čiji životi zavise od tih vlasti.

"Očekujemo da se nadležni u Skupštini hitno posavjetuju o značenju principa vladavine prava, o obavezi Skupštine da poštuje taj princip kao država članica Savjeta Evrope i kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, o obavezi Crne Gore da Goranu Đuroviću, kao i svima ostalima u njenoj nadležnosti obezbijedi pristup sudu u skladu sa članom 6 Evropske konvencije o ljudskim pravima, o obavezi Skupštine da, kao i svi drugi, izvršava sudske odluke u skladu sa pravnim poretkom Crne Gore, te da, na sjednici u utorak, 13. februara, obezbijede primjenu sudske odluke o privremenoj mjeri u datom roku, tako što će: a) obustaviti postupak imenovanja novog člana Savjeta RTCG na mjesto Gorana Đurovića i b) Gorana Đurovića vratiti na mjesto člana Savjeta RTCG do konačne odluke suda o zakonitosti njegovog razrješenja," kazali su Gorjanc-Prelević i Tomović.

Oni podsjećaju da podnošenje prigovora ne može da odloži sprovođenje rješenja o privremenoj mjeri.

"Ističemo da je Vrhovni sud Crne Gore do sada bar dva puta utvrdio nadležnost Osnovnog suda za poništaj odluka i Skupštine Crne Gore i skupštine opštine, odlučujući po reviziji u slučaju Slavice Striković (Rev. br. 897/17) i rješavajući sukob zakona između Upravnog suda Crne Gore i Privrednog suda Crne Gore (R. br. 1688/16). Takođe, Zakon o sudovima jasno propisuje nadležnost Osnovnog suda u ovom slučaju u kome posebnim zakonom nije propisana nadležnost drugog suda," dodaju u saopštenju.

Eventualna drugačija sudska odluka, kako napominju, bila bi direktno suprotna citiranim odlukama Vrhovnog suda i predstavljala neprihvatljiv presedan da se stav najviše sudske instance mijenja zbog ovog slučaja.