Spas u hraniteljstvu: Volimo djecu, ali porodica je najbolja - Vijesti.me
DOM U BIJELOJ

Spas u hraniteljstvu: Volimo djecu, ali porodica je najbolja

Naučna istraživanja, ukazuju da nijedno dijete mlađe od 3 godine, ne treba da bude smješteno u institucije

U Dječjem domu Mladost u Bijeloj, jedinoj ustanovi za smještaj djece bez roditeljskog staranja u kome je stotinu djece i mladih do 18 godina, 18 - oro djece mlađe je od tri godine, a 40 - oro je predškolskog uzrasta.

Iako djeca i mladi imaju svu pažnju, brigu, i ljubav njihovih vaspitača, posjetilac pri prvom susretu, naročito sa bebama koje pružaju ruke i traže zagrljaj, shvate koliko ovoj djeci nedostaje toplina i okruženje porodice i porodičnog doma. Zato su ovi iskusni i svom poslu predani ljudi saglasni da je usvojenje i hraniteljstvo pravi način da djeca odrastaju u porodici –najprirodnijijoj sredini .

U Crnoj Gori je, prema zvaničnim podacima, 320 djece smješteno u hraniteljske porodice, od kojih je samo 14-oro u nesrodničkim porodicama
Iz te ustanove u hraniteljske porodice je u posljednje vrijeme smješteno 14-oro djece u srodničkim i nesrodničkim hraniteljskim porodicama, navodi Borislav Đukanović, direktor Doma.

„Dosadašnje iskustvo je pokazalo da hraniteljske porodice u Crnoj Gori nisu bile dovoljno pripremljene, niti su imale sistemski rješene servise podrške. Nadam se da će promjenom načina pripreme hranitelja za ovako odgovoran posao rezultati biti bolji i ne sumnjam u humanost crnogorskog društva“, uvjeren je Đukanović.

U Dječijem domu, njihovi štićenici se pripremaju za prelazak u hraniteljsku porodicu. Đukanović ističe da se jako uvažava mišljenje samog djeteta.

U Crnoj Gori je, prema zvaničnim podacima, 320 djece smješteno u hraniteljske porodice, od kojih je samo 14-oro u nesrodničkim porodicama.U Herceg Novom 12 djece smješteno je u 9 hraniteljskih porodica. Troje je u nesrodničkim porodicama. U tom gradu su u 2 hraniteljske porodice smještena djeca iz drugih opština Crne Gore..

Dosadašnja praksa zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja i kod nas se, umnogome, bazirala na smještaju djece u institucije, ili kod najbližih srodnika. Naučna istraživanja, ukazuju da nijedno dijete mlađe od 3 godine, ne treba da bude smješteno u institucije, a to sada predviđa i novi Zakon o socijalnoji dječjoj zaštiti Crne Gore.

U štampanom izdanju za 10. novembar čitajte:

  • Kako se postaje hranitelj
  • O iskustvu Nade Stojkanović iz Pljevalja, koja je prije devet mjeseci na hraniteljstvo uzela dvoje djece iz Dječjeg doma u Bijeloj
  • Kako će Crna Gora postati jedna od prvih zemalja u regionu koje će iskorijeniti smještanje u institucije djece mlađe od 3 godine