Vlada ulaže 6,5 miliona u štednju energije - Vijesti.me
MODERNIZACIJA!

Vlada ulaže 6,5 miliona u štednju energije

Rekonstruisaće se zgrade osnovnih škola, bolnica i domova, u cilju poboljšanja energetske efikasnosti

Osnovne škole u Podgorici “Vlado Milić”, “Maksim Gorki” i “Vuk Karadžić”, pljevaljska “Salko Aljković” i “Njegoš” u Spužu, sljedeće su na listi za rekonstrukcije u cilju poboljšanja energetske efikasnosti.

Te obrazovne ustanove tokom 2013. godine dobiće novu stolariju, fasadu, a biće modernizovan i sistem grijanja.

Ranije je kroz projekat “Energetska efikasnost u Crnoj Gori”, koji je počeo u maju 2009. godine, prošlo osam škola i dvije bolnice.

Novac za energetski efikasnije javne ustanove obezbijedilo je Ministarstvo finansija, uz kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

“Ukupna vrijednost projekta je 6,5 miliona eura. Projektom je planirano unapređenje energetskih karakteristika osam škola, jednog studentskog doma i 6 bolnica”, kazala je pomoćnica ministra za energetsku efikasnost u Ministarstvu ekonomije Dragica Sekulić.

Pojasnila je da se projektom finansira zamjena fasadne stolarije, postavljanje toplotne izolacije, poboljšanje unutrašnjeg osvjetljenja, modernizacija ili potpuna zamjena kotlarnice, uz modernizaciju cjelokupnog sistema grijanja i modernizacija sistema za pripremu sanitarne tople vode.

Od planiranih 15 objekata, do sada je rađeno na energetskoj efikasnosti u osnovnim školama „Boško Buha” u Pljevljima, nikšićkim školama „Olga Golović” i “Luka Simonović”, Srednjoj elektro-ekonomskoj školi u Bijelom Polju, OŠ „Radomir Mitrović” u Beranama, podgoričkoj Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković”, Srednjoj stručnoj školi Cetinje i OŠ „Boško Strugar” u Ulcinju. Rađeno je i na poboljšanju bolnice u Beranama i bolnice i Doma zdravlja u Pljevljima.

“Trenutno se izvode radovi na tri bolnice - bolnica Bijelo Polje, Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik i Specijalna bolnica u Risnu. Radovi na tim bolnicama završiće se do kraja februara. Plan je da se poboljšaju i energetske karakteristike objekata druge faze Novog studentskog doma i studentskog restorana u Podgorici i Kliničkog centra Crne Gore. Radove su počeli u januaru”, kazala je Sekulić.

Kroz projekat „Program energetske efikasnosti u javnim ustanovama”, koji Ministarstvo radi u saradnji sa Njemačkom razvojnom bankom, još 30 obrazovnih ustanova postaće energetski efikasne. U njihovu modernizaciju i rehabilitaciju biće uloženo 11,5 miliona eura, dok će za konsultanske usluge od Njemačke vlade biti donirano 1,5 miliona eura. 

Tokom 2013. biće objavljen drugi javni poziv za dostavljanje ponuda za 10 objekata, a treći će biti realizovan 2014.

“Novac je obezbijeđen Ugovorom o kreditu i finansiranju zaključenog između Ministarstva finansija i Njemačke razvojne banke od 23. novembra 2011. godine, u iznosu od 13 miliona eura”, istakla je Sekulić.

Tokom 2013. biće objavljen drugi javni poziv za dostavljanje ponuda za 10 objekata, a treći će biti realizovan 2014.

“Fokus će biti stavljen na poboljšanje energetskih karakteristika omotača objekta i sistema grijanja. Rehabilitacija takođe može uključivati i modernizaciju sanitarnih prostorija, učionica, neophodnih pomoćnih prostorija”, navela je ona.

Cilj projekta je unapređenje energetske efikasnosti i uslova komfora u zgradama koje su u nadležnosti Ministarstva prosvjete i sporta - osnovnim, srednjim i specijalnim školama, vrtićima i studentskim domovima.

OŠ "Vuk Karadžić"

Krediti za grijanje na biomasu

Sekulić je najavila da je planiran i projekat obezbjeđivanja kredita za domaćinstva koja žele ugraditi sisteme grijanja na biomasu – palet ili briket. “Trenutno je u toku finalizacija pregovora sa potencijalnim donatorima u cilju obezbjeđenja sredstava čija će namjena biti subvencioniranje kamatne stope kod komercijalnih banaka. Planirani početak projekta je prvi kvartal 2013. godine”, kazala je ona.

Visina pojedinačnih kredita bila bi do 3.500 eura, sa periodom otplate do pet godina i bez kamate. Ministarstva ekonomije i poljoprivrede nastaviće ove godine projekat “Solarni katuni”, u okrivu kojeg će u periodu od maja do jula biti ugrađeno 115 fotonaponskih solarnih sistema.

Tokom prve faze tog projekta ugrađeno je 87 sistema.