Vuković: Do daljeg zabrana gradnje na Gorici - Vijesti.me
upućuju inicijativu za izmjenu Prostornog urbanističkog plana

Vuković: Do daljeg zabrana gradnje na Gorici

Gradonačelnik je istakao da je posebno problematičan dio Gorice od Vezirovog mosta, sa zapadne strane

Danas u Podgorici
Danas u Podgorici (Foto: Borko Ždero)

Glavni grad će danas uputiti inicijativu Ministarstvu održivog razvoja i turizma (MORT) za izmjenu Prostornog urbanističkog plana, koji tretira brdo Gorica, a do daljeg na tom području će biti zabranjena gradnja.

To je saopštio gradonačelnik Ivan Vuković, navodeći da su se na taj potez odlučili, jer je zbog razvoja grada došlo do negativnih pojava na tom području.

On je istakao da je posebno problematičan dio Gorice od Vezirovog mosta, sa zapadne strane, ali i istakao da to neće značiti da će stati izgradnja infrastrukture, kao što su putevi, trafo-stanice za izgrađene ili objekte koji su započeti. 

„Tu inicijativu ćemo formalizovati tokom dana. Ona će uslijediti nakon  dužeg perioda pregovora i dogovora sa našim kolegama iz Ministarstva  održivog razvoja i turizma koji su na istom zadatku kao i mi. Ovo je  konačan rezultat višemjesečnog rada ove gradske uprave podržan od  nadležnog državnog organa. Ta inicijativa je usklađena sa Zakonom o  zaštiti prirode. Uporedo sa tim naše kolege iz Sekretarijata za  planiranje prostora su pripremili teren za formalno-pravno uobličavanje  trajne zaštite brda Gorica. Krajnji rezultat višemjesečnog rada je  obraćanje našeg Sekretarijata nadležnoj Agenciji za zaštitu životne  sredine koja će na dati smjernice u smislu optimalnog formalno pravnog  okvira za zaštitu brda Gorice imajući u vidu njene specifičnosti“, kazao  je Vuković.

On je istakao da je u predhodnom  periodu Glavni grad pristupio analizi prostora  u  podnožju brda Gorica posebno sa aspekta definisanja Planskih rješenja u  zahvatu sljedećih DUP-a "Nova Varoš 2", "Gorica C", "Zagorič 1 dio Zone a", "Zagorič 1" i "Zagorič 2". 

"To su detalji  urbanistički planovi koji zahvataju područje koje je napadnuto gradnjom.  U ovom prostupku za određeni broj urbanističkih parcela je utvrđeno da  je potrebno izvršiti dodatnu provjeru planskih kapaciteta i namjena kako  bi se utvrdili definitivni uslovi za realizaciju i konačnu namjenu ovih  površina. Procjena je Glavnog grada da bi realizacijom važećih Planskih  rješenja bila značajno narušena vrijednost brda Gorica kao park šume i  omiljenog izletišta naših sugrađana", pojasnio je Vuković


Vidi sve komentare