ZZZ i MRSS: Student se ne smatra nezaposlenim licem - Vijesti.me
REAGOVANJE POVODOM PERFORMANSA FORUMA MLADIH SDP

ZZZ i MRSS: Student se ne smatra nezaposlenim licem

"Kako visokoškolski obrazovni sistem funkcioniše na način da od studenata zahtijeva svakodnevno pohađanje nastave tako je nemoguće isovremeno i izvršenje obaveza koje sa sobom nosi boravak na evidenciji nezaposlenih"

Zavod za zapošljavanje
Zavod za zapošljavanje (Foto: Luka Zeković)

Zavoda za zapošljavanje (ZZZ) i Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) saopštili su danas da se nezaposlenim licem ne smatra redovan učenik, student, zaposleni kojem miruju prava iz radnog odnosa, penzioner i poljoprivrednik upisan u registar poljoprivrednika kod nadležnog organa.

Oni su reagovali na današnji performans Foruma mladih SDP.

"Kako visokoškolski obrazovni sistem funkcioniše na način da od studenata zahtijeva svakodnevno pohađanje nastave tako je nemoguće isovremeno i izvršenje obaveza koje sa sobom nosi boravak na evidenciji nezaposlenih", navodi se u zajedničkom saopštenju.

U saopštenju se dodaje da Zavod za zapošljavanje vodi evidenciju nezaposlenih u skladu sa Zakonom o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

"Nezaposlenim se smatra lice od 15 do 67 godina života koje je crnogorski državljanin i stranac sa odobrenim stalnim boravkom, priznatim statusom izbjeglice ili odobrenom dodatnom zaštitom, koje se nalazi na evidenciji Zavoda, sposobno ili djelimično sposobno za rad, koje nije zasnovalo radni odnos i koje aktivno traži zaposlenje. Nezaposlena lica koja su obuhvaćena evidencijom imaju prava i obaveze propisane zakonom. Neke od obaveza su da aktivno traže zaposlenje, učestvuju u mjerama APZ, private odgovarajuće zaposlenje, odnosno raspoloživo je za zaposlenje", piše u zajedničkom saopštenju Zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Iz te dvije institucije su poručili da je Zavod institucija koja studentima pruža odgovarajuće zakonske usluge u vidu pomoći u domenu profesionalne orijentacije, kako bi objektivnije sagledali, planirali i ostvarili svoju profesionalnu karijeru.

"Ističemo da se ovakva zakonska rješenja primjenjuju i u zemljama Evropske unije i u regionu. Tako je Zakonom o tržištu rada Republike Hrvatske propisano da se nezaposlenim licem ne smatra, između ostalog, lice koje redovni učenik ili student, dok je Zakonom o regulaciji tržišta rada Republike Slovenije propisano, da na evidenciji ne može biti lice koje ima status učenika srednje škole, student ili osoba koja je uključena u obrazovanje odraslih, a mlađa je od 26 godina", zaključuje se u saopštenju.