Eurofond nudi da plati, ali 1,8 miliona manje

Vještak je u svom nalazu i mišljenju utvrdio i cijenu akcije na bazi i prosjeka neto imovine za prethodna tri mjeseca koja su prethodila održavanju skupštine akcionara (16. 12. 2014), ali se sa tom procjenom tuženi ne slažu
0 komentar(a)
Eurofond
Eurofond
Ažurirano: 07.12.2016. 20:23h

Zatvoreni investicioni fond (ZIF) Eurofond i njegovo Društvo za upravljanje (DZU) Euroinvest, u prigovoru na nalaz vještaka ekonomsko finansijske struke Hamida Šabovića ponovili su da su nesaglasnim akcionarima spremni platiti tržišnu cijenu akcija od 2,2 centa i to su, kako napominju, dijelom i učinili iako nijedan od tužilaca još nije uskladio svoj tužbu sa primljenim uplatama.

DZU Euroinvest je isplatio do sada ukupno 850.000 eura ili oko 13 odsto pojedinačnih potraživanja za 161 nesaglasnog akcionara. Njih 69, samo u ovom parničnom postupku, tužili su fond i društvo za upravljanje i u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima traže isplatu višestruko više cijene od oko 14 centi po akciji, a koja odgovara tromjesečnom prosjeku neto vrijednosti imovine tokom septembra, oktobra i novembra 2014. godine.

“Tuženi ponovo predlažu da sud u skladu sa članom 44 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore zastane sa parničnim postupkom te da sam pokrene postupak ocjene ustavnosti odredaba iz člana 185 (stav 2, 3, 4) Zakona o investicionim fondovima pred Ustavnim sudom Crne Gore”, ističe se u prigovoru koji je u ime Euroinvesta i ZIF Eurofonda potpisao njihov advokat Milan Vujošević.

Vještak je u svom nalazu i mišljenju utvrdio i cijenu akcije na bazi i prosjeka neto imovine za prethodna tri mjeseca koja su prethodila održavanju skupštine akcionara (16. 12. 2014), ali se sa tom procjenom tuženi ne slažu.

Razlika između iznosa koji traže tužioci i stvarne tržišne cijene iznosi 1.852.592 eura, i to samo u odnosu na 69 tužilaca koji nijesu povukli tužbu.

Privredni sud, odnosno, sudija Faruk Mušović je već jednom prekinuo ovaj parnični postupak smatrajući da je ocjena navedenih odredaba Zakona o investicionim fondovima prethodno pravno pitanje, ali je Apelacioni sud to rješenje ukinuo i naložio da se postupak u prvostepenom postupku nastavi.