Manjak "peglaju" parama iz kase

Troškovi za „tekuće izdatke“ veći su čak 18 odsto nego ove godine, nakon što je vlast duplirala broj organa lokalne uprave
1 komentar(a)
Branislav Gvozdenović, Foto: Siniša Luković
Branislav Gvozdenović, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 28.11.2016. 20:00h

Budžet Opštine Tivat za narednu godinu iznosiće 18,617 miliona eura, piše u nacrtu odluke o budžetu koju je utvrdila DPS-SD-HGI koalicija.

Nacrt je stavljen na javnu raspravu koja se završava 8. decembra.

U materijalu Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode koji vodi Rajka Jovićević (DPS), stoji da će izvorni prihodi budžeta biti 10,817 miliona eura, a izdaci ukupno 17,852 miliona, što znači da je planiran deficit od preko 7 miliona eura.

Opštinari namjeravaju da deficit “pokriju“ prodajom dijela opštinske imovine u iznosu od 800.000 eura i sa preko 7 miliona eura neutrošenih sredstva iz ovogodišnjeg budžeta.

Za “tekuće izdatke“ Opština će dogodine potrošiti 5,12 miliona eura, za transfere institucijama, pojedincima, NVO i javnom sektoru 2,4 miliona, dok je za kapitalne izdatke predviđen iznos od 10,2 miliona eura.

Troškovi za „tekuće izdatke“ veći su čak 18 odsto nego ove godine, nakon što je vlast duplirala broj organa lokalne uprave.

Predviđeno je da kabinet predsjednika Opštine naredne godine potroši skoro 555.000 eura, u odnosu na ovogodišnjih 403.150 eura.

Prema nacrtu, Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti raspolagaće sa 553.000 eura, u odnosu na ovogodišnjih 473.000, a Sekretarijat za komunalne poslove i sabraćaj 1,44 miliona, u odnosu na 1,06 miliona iz 2016.

Jedan od “skupljih“ organa lokalne uprave biće i novoformirani Sekretarijat za malde, sport i socijalna pitanja koga vodi Darka Ognjanović (DPS), za koji je planirano 760.000...

O razmjeri zapošljavanja službenika u Opštini najbolje govori podatak da će troškovi za zarade Sekretarijata Ognjanovićeve dogodine biti skoro tri puta veći i iznosiće skoro 114.000 eura.

Značajan porast od čak 30 odsto u odnosu na ovu godinu, imaće i troškovi transfera pojedincima, institucijama, NVO i javnom sektoru.

Iako obrađivači u materijalu tvrde da je to „rezultat povećanih troškova Komunalnog preduzeća“, najveći rast troškova, od čak 150 odsto, bilježi se na stavci “dotacija za rad prečišćivača“. Za rad novoizgrađenog postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda u Krtolima dogodine će iz gradske kase biti izdvojeno čak pola miliona eura, u odnosu na 207.000 iz 2016.

Lokalna uprava predvidjela je i još jednu novu potrošačku jedinicu - JU „Galerija i muzeji“, iako još nije formalno osnovana.

Vlast namjerava da je izdvoji iz sastava aktuelnog jedinstvenog Centra za kulturu, što mnogi vide kao potpuno neporedban i neracionalan potez.

Za finansiranje nove JU u kojoj će se otvoriti nekoliko novih rukovodećih funkcionerskih mjesta, planiran je iznos od 101.680 eura.

Prema planu budžeta, troškovi Centra za kulturu iz koga će se izdvojiti nova JU, gotovo uopšte se neće smanjiti u odnosu na 2016. godinu, ne računajući 90.000 eura koliko je ove godine izdvojeno iz gradske kase za isplatu ranijih neplaćenih obaveza.

Za kapitalne izdatke pet odsto manje

Činjenicu da se značajno više novca troši za administraciju, „platili“ su kapitalni izdaci koji će dogodine iznositi 10,195 miliona eura, što je 5 odsto manje nego u 2016.

Nacrt budžeta za 2017. godinu, međutim, ne prati i nacrt plana kapitalnih investicija, pa je nemoguće precizno utvrditi koji su to ključni infrastrukturni projekti na koje će tivatski opštinari dogodine trošiti novac građana.