UPCG: Uključiti zaposlene u proces donošenja odluka

Generalni sekretar UPCG rekla je da su glavni ciljevi projekta povećanje svijesti i razumijevanja aktuelne situacije socijalnih partnera, predstavnika preduzeća i ostalih učesnika
142 pregleda 1 komentar(a)
Unija poslodavaca, Foto: PR Centar
Unija poslodavaca, Foto: PR Centar
Ažurirano: 15.11.2016. 15:26h

Uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka može dovesti do veće transparentnosti u radu kompanije i omogućiti joj da se bolje prilagođava na izazove, ocijenjeno je iz Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG). Ta asocijacija je danas organizovala završnu konferenciju projekta Uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka WIM 2, koji finansira Evropska unija, a čiji je nosilac Udruženje poslodavaca Slovenije (ZDS). Generalni sekretar UPCG, Suzana Radulović, rekla je da su glavni ciljevi projekta povećanje svijesti i razumijevanja aktuelne situacije socijalnih partnera, predstavnika preduzeća i ostalih učesnika iz oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu. „Projektom smo željeli da iniciramo trans-nacionalne aktivnosti i kooperaciju za unaprijeđenje trenutne situacije u oblasti uključivanja radnika u novim zemljama članicama i državama kandidatima za članstvo i promovišemo EU zakonodavstvo u oblasti uključenosti radnika u upravljanju preduzećima u zemljama učesnicama u projektu“, navela je Radulović. Ona je kazala da su prilagođavanje odnosa između poslodavaca i zaposlenih u procesu promjena u zapošljavanju, kao što su modernizacija tržišta rada, kvalitet i dostojanstven rad u cilju povećanja zapošljavanja, takođe, ciljevi projekta.

Predstavnik Udruženja poslodavaca iz Slovenije, Anže Hiršl, kazao je da su u okviru projekta sproveli istraživanje u kojem su učestvovale kompanije iz Crne Gore i Makedonije koje zapošljavaju od 20 do 50 zaposlenih. „Naša namjera je bila da u istraživanje uključimo od deset do 30 kompanija, u čemu smo uspjeli. Glavni cilj je bio da se ustanovi perspektiva poslodavaca o učešću zaposlenih u donošenje odluka“, rekao je Hiršl. On je naveo da je na prvo pitanje, kako poslodavci procjenjuju njihovo znanje uključenosti radnika u upravljanje i u proces donošenja odluka u kompaniji, menadžment odgovorio da imaju sve informacije koje su im potrebne o učešću zaposlenih u odlučivanju. „Glavni izazov je ovdje bio što se poslodavci zalažu za uspostavljanje radničkih savjeta, ali ne znaju kako će izgledati taj proces“, rekao je Hiršl. On je kazao da su na drugo pitanje, koje se ticalo svrhe učešća radnika u menadžmentu, poslodavci odgvorili da ako radnici uspostave radničke savjete, odluke će automatski biti mnogo bolje. „Činjenica je da uključivanje zaposlenih u proces donošenja odluka može dovesti do veće transparentnosti i obezbijediti legitimnost donošenja odluka. Ako ne uzimate u obzir interese zaposlenih na bilo koji način, onda vaše odluke neće biti bolje“, precizirao je Hiršl. Naredno pitanje se, kako je naveo, odnosilo na odgovornost zaposlenih u donošenju odluka. „Poslodavci su slali nejasne odgovore. Razumijevanje poslodavaca je takvo da po njima radnički savjeti treba da rade samo u prilog kompanijama, što ne mora nužno biti tačno“, rekao je Hiršl. On je kazao da je na pitanje da li se u obzir uzimaju samo interesi zaposlenih ili i kompanije, odgovor bio ako se uzme u razmatranje interes zaposlenih, kompanija će takođe imati koristi od takvih odluka. Predstavnik Međunarodne organizacije poslodavaca, Alessandra Assenza, saopštila je da radnički savjet omogućava međusobno razumijevanje strana, zajednički se razgovara o problemima, jer ponekad, kako je navela, radnici ne znaju koji su problemi koje kompanije imaju. „Sa druge strane, poslodavci ne znaju šta su potrebe zaposlenih. Takođe se omogućava bolja vizija tržišnih uslova i konkurentnosti na tom tržištu. Prilikom donošenja odluka sa dvije strane, te strane se osjećaju povezanim i omogućava se kompaniji da se bolje prilagođava izazovima“, rekla je Assenza.

Bonus video: