STEČAJNI UPRAVNIK KAP-A O NOVOJ TUŽBI

Perišić: Navodi CEAC-a su pravno neutemeljeni

On je podsjetio da na rješenje Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom KAP nije bilo žalbi, pa ni od strane CEAC-a
75 pregleda 0 komentar(a)
Veselin perišić, Foto: Luka Zeković
Veselin perišić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 15.11.2016. 17:18h

Povodom najave CEAC Holding Limited da će pokrenuti parnični postupak na Kipru protiv države Crne Gore, stečajnog upravnika KAP-a i Montenegro Bonus-a, stečajni upravnik Veselin Perišić saopštio je da se "stečajni postupak nad KAP-om sprovodi na zakonit način, što je potvrdio i Visoki sud pravde u Londonu, koji je u novembru 2014. donio odluku kojom je priznat stečajni postupak koji se vodi pred Privrednim sudom Crne Gore, kao glavni strani sudski postupak, koju odluku je Visoki sud pravde u Londonu potvrdio i 17.aprila 2015.

"Dejstvom ove odluke automatski je zaustavljen postupak pred međunarodnom arbitražom u Londonu po tužbi VTB banke protiv KAP-a radi nadoknade štete u iznosu od preko 30 miliona eura. Pravnu neutemeljenost navoda CEAC-a potvrdila je i odluka međunarodnog tribunala u Parizu, koja je okončana u korist države Crne Gore“, istakao je Perišić.

On je podsjetio da na rješenje Privrednog suda o otvaranju stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom KAP nije bilo žalbi, pa ni od strane CEAC-a.

"Uslovi, način pokretanja i sprovođenja stečaja uređeni su Zakonom o stečaju kao lex specijalis, koji je usklađen sa direktivama Evropske unije, sa evropskom Konvencijom o međunarodnim aspektima stečaja donešenom u Istanbulu 1990.godine, i Model Law on Cross-Border Insolencu, UNCITRAL-a (Međunarodne organizacije za unifikaciju trgovačkog prava) 1997. Za suđenje u sporovima koji nastaju u toku i povodom stečajnog postupka, stvarno i mjesno je nadležan stečajni sud, u Crnoj Gori, a to je Privredni sud. Na sve preduzete radnje stečajnog upravnika i donijete odluke, svako pravno i fizičko lice koje ima pravni interes, posebno povjerioci i vlasnici kapitala, mogu podnijeti prigovor stečajnom sudiji u rokovima propisanim Zakonom o stečaju. O podnijetim prigovorima odlučuje stečajni sudija, a protiv odluka stečajnog sudije dozvoljena je žalba Apelacionom sudu", zaključio je Perišić.