OSNIVANJE PREDVIĐENO IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

Novi institut za rješavanje potrošačkih sporova

"Izmjenama Zakona o zaštiti potrošača potrošaču će biti omogućeno da se, onda kada želi da pokrene potrošački spor, obrati tijelu za vansudsko rješavanje sporova, koje može biti osnovano na nivou konkretnog trgovca, udruženja trgovaca ili sektorski na nivou određene grane oblasti djelatnosti", objasnili su iz Ministarstva
53 pregleda 0 komentar(a)
Potrošači, Foto: Boris Pejović
Potrošači, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 30.10.2016. 12:13h

Tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, čije osnivanje je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, biće novi institut preko kojeg će građani biti u mogućnosti da rješavaju sporove sa trgovcima, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Iz Ministarstva su kazali da u cilju što efikasnijeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim standardima Evropske unije (EU), u proceduri usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača.

"Jedna od ključnih izmjena tiče se osnivanja tijela za rješavanje potrošačkih sporova koje će potrošačima omogućiti da podnošenjem predloga, pismeno ili elektronski, pokrenu vansudski spor sa ciljem zaključenja poravnanja između trgovca i potrošača i donošenja neobavezujuće ili obavezujuće odluke", rekli su agenciji Mina-business predstavnici Ministarstva.

Oni su podsjetili da pri Privednoj komori (PKCG) već postoji Odbor za rješavanje potrošačkih sporova, tako da će tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova biti novi institut.

"Izmjenama Zakona o zaštiti potrošača potrošaču će biti omogućeno da se, onda kada želi da pokrene potrošački spor, obrati tijelu za vansudsko rješavanje sporova, koje može biti osnovano na nivou konkretnog trgovca, udruženja trgovaca ili sektorski na nivou određene grane oblasti djelatnosti", objasnili su iz Ministarstva.

To, kako su saopštili, znači osnivanje tijela za rješavanje potrošačkih sporova na nivou na primjer osiguravajućih preduzeća, zanatskih djelatnosti ili bilo koje druge djelatnosti koja je registrovana u Crnoj Gori.

“Ukoliko za određenu oblast nije registrovano tijelo za rješavanje sporova, potrošač će se obratiti postojećem Odboru za rješavanje potrošačkih sporova u PKCG", kazali su iz Ministarstva i dodali da će to pitanje u novom zakonu biti tretirano posebnim odjeljkom od 25 novih članova.

Izmjenama i dopunama zakona mandat članovima Odbora za rješavanje potrošačkih sporova je povećan na četiri godine.

"Za sporove pred Odborom biće utvrđena taksa, gdje će paušalni iznos biti 20 eura, osim za sporove čija je vrijednost manja od 100 eura, gdje će plaćanje takse biti isključeno. Visina kazne za zloupotrebu će biti povećana na 50 eura. Razlog tome je uspostavljanje veće pravne sigurnosti i povjerenja, te da svaka zloupotreba iziskuje adekvatnu kaznu, što će sigurno imati pozitivan uticaj na prevenciju zloupotrebe prava osoba koja podnesu tužbu pred Odborom“, objasnili su iz Ministarstva.

Izmjenama i dopunama Zakona je dodatno razrađena oblast ugovora van poslovnih prostorija i ugovora na daljinu, koje će, kako smatraju u Ministarstvu, pozitivno uticati na podizanje nivoa povjerenja potrošača u takav proces trgovine, kao i njihovu veću zaštitu pružanjem većeg obima informacija prije zaključenja svih ugovora između potrošača i trgovca.

"Za takve ugovore definisan je način obavještavanja potrošača prije zaključivanja ugovora, odnosno davanje svih neophodnih informacija potrošaču koje su bitne za zaključenje ovakvih vrsta ugovora. Takođe je izmjenama zakonski regulisan način zaključivanja ugovora van poslovnih prostorija i na daljinu putem telefona, kao i naručivanje elektronskim putem, s obzirom na sve prisutniji trend internet kupovine", kazali su iz Ministarstva.

Unošenjem novih članova u sferu potrošačkih ugovornih odnosa, princip nepoštenog poslovanja razrađen je na način da isporuka robe ili pružanje usluge koje potrošač nije naručio, a za koje trgovac zahtijeva plaćanje, predstavlja nepoštenu poslovnu praksu.

Takođe, promotivna roba ili usluga smatraju se propagandnim poklonom trgovca, koje potrošač nije u obavezi da plati.

"Prije zaključivanja ugovora ili prihvatanja ponude, kada se radi o dodatnim plaćanjima, neophodan je izričit pristanak potrošača i trgovac u tim slučajevima ne smije da se služi opcijom prećutnog prihvatanja od potrošača. U tom slučaju, trgovac je dužan na zahtjev potrošača vratiti dodatni iznos", precizirali su u Ministarstvu.

Takođe, ukoliko potrošač osporava neplaćena dospjela potraživanja, trgovac nema pravo da pokrene postupak prinudne naplate do pravosnažne sudske odluke, odnosno do okončanja sudskog, vansudskog ili upravnog postupka.

"Novina je da je poslovna praksa trgovca, kojom se od potrošača zahtijeva plaćanje potraživanja za koje je u postupcima iz zakona utvrđeno da nije dužan da plati, nepoštena poslovna praksa u smislu ovog zakona", naveli su iz Ministarstva.

U pogledu kaznenih odredbi, napravljene su izmjene, koje su sada modifikovane i prilagođene novonastalom stanju shodno izmjenama i dopunama obavezujućih propisa.

"Svi postupci koji budu započeti do stupanja na snagu ovog zakona će se okončati po zakonu po kojem su i započeti", zaključili su iz Ministarstva.

Preporučujemo za Vas