I zvanično smo visokozadužena država, slijede mjere

Javni dug bi bio iznad 60 odsto BDP-a i bez zaduženja za autoput
203 pregleda 27 komentar(a)
Monstat, Foto: Luka Zeković
Monstat, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 01.10.2016. 15:25h

Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore u 2015. godini iznosio je, prema zvaničnim podacima koje je juče saopštio Monstat, 3,625 milijardi eura. Time je potvrđeno da je Crna Gora visokozadužena država jer je udio javnog duga u BDP-u na kraju prošle godine bio 65,1 odsto.

U Informaciji o stanju javnog duga na kraju prošle godine (2,36 milijardi eura uključujući depozite) Ministarstvo finansija je navelo da će Vlada, nakon zvanično objavljenog iznosa BDP-a, u cilju otklanjanja rizika od nestabilnosti javnih finansija, pripremiti sanacioni plan, a Ministarstvo će do tada analizirati i pripremiti predlog metodologije za sprovođenje sanacionog plana. Prema Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, ukoliko javni dug pređe 60 odsto BDP-a

Ministarstvo finansija je dužno da Skupštini predloži program sanacije i smanjenja duga.

Iako se visoki javni dug pravda zaduženjem za autoput, on bi bio iznad 60 odsto BDP-a i bez toga. Zaduženje za autoput krajem prošle godine je iznosilo 172,8 miliona eura ili 4,81 odsto BDP-a.

Bivši ministar finansija Radoje Žugić u aprilu je napravio Nacrt plana sanacije koji podrazumijeva smanjenje zarada i otpuštanja radnika u javnom sektoru, smanjenje naknada majkama sa troje djece i zamrzavanje sticanja prava na tu naknadu, oporezivanje i zamrzavanje penzija, povećanje akciza, prodaju koncesija za autoput...Sadašnji ministar finansija Raško Konjevic ranije je kazao da se ne slaže sa tim predlozima već da se javni dug može značajno smanjiti boljom naplatom poreskog duga.

Iz Monstata su saopštili da je BDP po stanovniku u prošloj godini bio 5.826 eura. Stopa realnog rasta BDP-a u 2015. godini iznosila je 3,4, a u drugom kvartalu ove godine 2,7 odsto.

Pomoćnik direktora Monstata Branka Šušić Radovanović kazala je da BDP u drugom kvartalu ove godine u tekućim cijenama iznosi 871,4 miliona eura.

Direktorica Monstata Gordana Radojević navela je da stopa zaposlenosti u drugom kvartalu ove godine iznosi 47,6 odsto, a nezaposlenosti 17,5 odsto.