"PRVENSTVENO STVORITI ZAKONSKI OKVIR"

Miloš: Srednja i mala preduzeća treba da budu motor za ekonomiju CG

On je dodao da je novina na ovim prostorima ulaganje u rizični kapital
79 pregleda 3 komentar(a)
Filip Miloš, Foto: SDP
Filip Miloš, Foto: SDP
Ažurirano: 01.10.2016. 12:46h

Tranzicioni period je usmjerio Crnu Goru ka uslužnim djelatnostima, a nova ekonomska realnost je od nekada ekonomije jake industrije i velikih sistema ostavila olupine čija je privatizacija na kraju skupo koštala građane Crne Gore, kazao je Filip Miloš, iz SDP.a.

"Segment malih i srednjih preduzeća treba da bude motor crnogorske ekonomije koja se suočava sa ozbiljnim strukturnim problemima. U skladu sa navedenim, potrebno je prvenstveno stvoriti zakonski okvir koji će tretirati modalitet podrške razvoju malog i srednjeg biznisa. Kroz Zakon o podsticanju male i srednje privrede najprije definisati ciljne grupe, podsticajne mjere, kriterijume i nosioce" kazao je Miloš.

On je objasnio da bi zakonom najprije trebale biti definisane sljedeće podsticajne mjere: poreske (smanjenje stope poreza na dobit, u zavisnosti od visine investicije i broja novootvorenih radnih mjesta); novčani podsticaj za novootvorena radna mjesta (u zavisnosti od razvijenosti regije, procenat jednogodišnje bruto zarade), bespovratni novčani podsticaj za kapitalne investicije (kao procenat od investicije), podsticaj za inovacije, grantovi, jemstva, kao i ostale mjere koje za cilj imaju dinamizaciju razvoja i rasta male i srednje privrede.

"Za sprovođenje i monitoring bi bila zadužena Agencija za malu i srednju privredu, inovacije i izvoz. Agencija bi se takođe bavila savjetodavnim poslovima za malu i srednju privredu, davala prijedloge politika za razvoj msp, jačala saradnju malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori, bavila se mogućnostima malih i srednjih preduzeća za izvoz, definisanjem prioritetih grana za razvoj i investiranje, predlagala dalje fiskalne podsticaje, pružala ekspertizu i finansiranje projekata u ranoj, ,,seed", fazi kompanija i fazi širenja, radila na mogućnostima finansiranja kroz tržište kapitala, podsticala modernizaciju procesa i usavršavanje kadrova u preduzećima" kazao je Miloš.

On je dodao da je novina na ovim prostorima ulaganje u rizični kapital.

"Agencija bi nakon evaluacije projekata koji imaju snažan tržišni potencijal uložila dio sredstava u osnivački kapital, postajući na taj način suvlasnik preduzeća. Na ovaj način se premošćava problematika finansiranja u ranoj fazi, a prihod, odnosno rizik, dijele u skaldu sa definisanim uslovima. Kvalitetnim malim i srednjim preduzećima je potreban garantor. Ova institucija bi se između ostalog, bavila i jemstvima koja bi se izdavala za osiguranje dijela glavnice kredita kod banaka. Oni koji istinski žele da rade i stvaraju i od rada žive, svakako da zaslužuju podršku i pomoć. Zbog budućnosti Crne Gore je potrebno logiku ,,ortačkog kapitalizma" zamjeniti sa logikom da je upravo u malom privredniku koji svoj biznis živi ključ brojnih strukturnih problema naše ekonomije" istakao je Miloš.

Preporučujemo za Vas