NACRT BUDŽETA AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Sreten Radonjić traži povišicu od 30 odsto

Odbor za ekonomiju odlučuje danas o finansijskom planu Agencije
68 pregleda 10 komentar(a)
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Sreten Radonjić, Foto: Zoran Đurić
Ažurirano: 26.09.2016. 05:48h

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) nacrtom budžeta za narednu godinu planirala je da potroši 1,66 miliona eura od čega je na zarade i ostala primanja zaposlenih blizu 900.000 eura.

Skupštinski odbor za ekonomiju, finansije i budžet danas treba da odluči o davanju saglasnosti na nacrt budžeta Agencije čiji je direktor Sreten Radonjić. U obazloženju se navodi da njeni zaposleni prema članu 96 zakona o korupcije imaju pravo na dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto.

Izvršna vlast je prilikom usvajanja Zakon o zaradama u javnom sektoru isticala da će se tim aktom ukinuti sva dodatna primanja u vidu raznih naknada. ASK u nacrtu u koji "Vijesti" imaju uvid objašnjava da su ga pripremili u skladu sa Zakonom o zaradama.

"Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca zaposlenih na nivou institucije su planirani u iznosu od 855,47 hiljada eura, a ostala lična primanja od 44,3 hiljade. U skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji ASK planirano je da u 2017. godini bude popunjeno svih 55 radnih mjesta. Iznos novca je planiran u skladu sa zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i zakonom o sprečavanju korupcije. Prema članu 96 zakona o sprečavanju korupcije, zaposleni imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30 odsto", navodi se u obrazloženju nacrta ASK-a.

Dio novca od 44,3 hiljade eura namijenjem je za isplatu naknada članovima Savjeta ASK kojih ima pet.

"Predsjednik i član imaju pravo na mjesečnu naknadu od 50 odsto prosječne bruto zarade u državi u prethodnoj godini. Novac sa stavke za ostala lična primanja potreban je za isplatu drugih primanja zaposlenih (u slučaju bolesti, smrti člana porodice, pomoć porodici u slučaju smrti zaposlenog, jubilarne nagrade...)”, objasnili su u ASK.

Preporučujemo za Vas