MINISTARSTVO ZDRAVLJA UTVRDILO

Bivši šef PU u Pljevljima nezakonito dobio bolovanje

Milinković u periodu od 3. septembra do 21. septembra ove godine, nije ni dolazio na posao niti je svog pretpostavjenog, direktora PU Mugošu, obavještavao da se nalazi na bolovanju
2365 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Milinković
Vlada Milinković

Ministarstvo zdravlja, kojim rukovodi Kenan Hrapović, potvrdilo je sumnje direktora Poreske uprave (PU) Miomira M. Mugoše da je bivši šef područne jedinice PU u Pljevljima Vlade Milinković uz pomoć doktora opšte bolnice u tom gradu, čije ime još nije poznato javnosti, retroaktivno i nezakonito ostvario bolovanje za koje je prijavljen Fondu zdravstva tek 4. oktobra ove godine.

"U neposrednom razgovoru sa izabranim doktorom utvrđeno je da Milinković Vlade nije dobio uput od svog ljekara za odlazak kod doktora interniste, već je isti izvještaj ispisan ručno. Imenovani se prvi put javlja komisiji Fonda za zdravstveno osiguranje 4. oktobra ove godine, koja retroaktivno pokriva bolovanje koje izabrani ljekar nije propisao. Uz to, komisija pokriva i mjesec dana unaprijed. Uvidom u elektronski karton utvrđeno je da nema evidencija o urađenim pretragama koje je tražio doktor internista, niti je korišćena propisana terapija“, piše u zvaničnom odgovoru Hrapovića direktoru PU u koji “Vijesti” imaju uvid.

"Vijesti" su sredinom oktobra objavile da je Mugoša smijenio 25. septembra načelnika područje jedinice PU u Pljevljima Vladu Milinkovića, a potom ga i prijavio Agenciji za sprečavanje korupcije, da bi ta institucija ispitala mogući sukob interesa zbog njegovog novog angažmana u odboru direktora Rudnika uglja, što je Agencija na kraju i potvrdila.

Članom 80. Zakona o državnim službenicima propisano je da državni službenik ili namještenik ne može biti predsjednik ili član organa upravljanja ili nadzornog organa privrednog društva.

To je prema odredbama istog zakona jedino moguće ako se radi o javnom preduzeću, javnoj ustanovi ili drugom preduzeću gdje je država ili opština vlasnik.

Milinković u periodu od 3. septembra do 21. septembra ove godine, nije ni dolazio na posao niti je svog pretpostavjenog, direktora PU Mugošu, obavještavao da se nalazi na bolovanju.

Zbog toga se Mugoša obratio Ministarstvu zdravlja zahtjevom za provjeru nalaza i mišljenja izabranog doktora i Izvještaja za obračun naknade zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad izdatih od strane izabranog doktora, zbog sumnje da je Milinković neosnovano koristio bolovanje, imajući u vidu da je on u tom periodu aktivno učestvovao u radu Odbora direktora Rudnika uglja.

Ispitati odgovornost ljekara za lažno bolovanje

Krapović u dopisu navodi da Imajući u vidu da je u propisivanju prevremene spriječenosti za rad utvrđena odgovornost doktora Opšte bolnice Pljevlja i članova komisije Fonda za zdravstveno osiguranje, PJ Pljevlja, Ministarstvo zdravlja je preduzelo mjere iz svoje nadležnosti.

“Ministarstvo je zatražilo od zdravstvenih ustanova u kojima su zaposleni doktori za koje je utvrđeno da su radili suprotno zakonskim propisima, kao i od Fonda za zdravstveno osiguranje u čijoj je nadležnosti rad ljekarskih komisija, da preduzmu zakonom propisane mjere u cilju sankcionisanja odgovornih za nezakonito propisivanje privremene spriječenosti za rad”, piše u dopisu.