MINISTARSTVO FINANSIJA TRAŽI DA SE PREISPITA SMANJENJE POREZA

Konjević ruši manji PDV za Kalića, Statisa, Caneta...

Na predlog grupa poslanika DPS-a Skupština usvojila da PDV na ugostiteljske usluge u luksuznim hotelima bude 7 a ne 19 odsto
76 pregleda 24 komentar(a)
Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Raško Konjević, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 17.08.2016. 17:33h

Ministarstvo finansija uputiće Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti dijela izmjena Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) koje se odnose na smanjenje stope PDV-a sa 19 na 7 odsto na ugostiteljske usluge samo za hotele sa pet zvjezdica na primorju i centralnoj regiji i za hotele sa četiri i pet zvjezdica na sjeveru.

Ministarstvo, na čijem je čelu Raško Konjević, traži ukidanje ovog člana jer smatra da krši ustavno načelo o jednakosti, kao i da je u suprotnosti sa direktivom EU o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrijednost i praksom Suda pravde Evropske unije. Inicijativa je pripremljena i biće predata Ustavnom sudu kada zakon stupi na snagu nakon 19. avgusta ove godine.

Sporni član zakona, kao amandman predložili su poslanici DPS-a Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Zoran Jelić. Za njega su 30. jula glasali poslanici DPS-a, Pozitivne, SD-a i stranaka manjina. Sekulić, Šćepanović i Jelić su prvo Skupštini 10. juna predali amandman kojim su tražili smanjenje PDV-a za sve ugostiteljske usluge kod svih ugostitelja, ali su se tri dana kasnije “predomislili” povukli taj amandman i predložili olakšice samo za luksuzne hotele. Poslanici vladajuće koalicije su glasali za ove amandmane iako je Ministarstvo finansija dalo negativno mišljenje.

Njihov osporeni član o poreskim olakšicama za luksuzne hotele, ukoliko ga Ustavni sud ne obori, primjenivao bi se od 1. januara 2018. godine.

U inicijativi Ministarstva finansija citiran je član 17 stav 2 Ustava u kojem piše “Svi su pred zakonom jednaki, bez obzira na bilo kakvu posebnost ili lično svojstvo”, kao i iz sudske prakse Suda pravde EU iz ranijeg sličnog slučaja (predmet 109/02) “...Ovaj princip zabranjuje da se pružanje sličnih dobara i usluga, među kojima postoji konkurencija, tretira različito u PDV svrhe, te stoga dobra i usluge moraju biti podvrgnute identičnoj poreskoj stopi”.

Osporenim članom zakona luksuzni hoteli bi imali znatno manju stopu poreza, a time mogu imati i znatno niže cijene u odnosu na druge, što krši pravila tržišne konkurencije.

U inicijativi je navedeno da se praksa Ustavnog suda Crne Gore u analizi povrede jednakosti pred zakonom (diskriminacije) zasniva na principima razvijenim u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Prema toj praksi diskriminacija je ako dolazi do različitih tretmana identičnih pravnih situacija.

“Kod svih privrednih društava koja se bave pružanjem hotelskih usluga Zakon o PDV-u primjenjuje identične odredbe kada je riječ o sticanju svojstva PDV obveznika, određenju objekta oporezivanja, ustanovljenja osnovice za oporezivanje, kao i u pogledu postupka utvrđivanja poreza. Međutim, sporne izmjene Zakona o PDV-u, kada je riječ o poreskoj stopi PDV-a, uvode različit tretman na osnovu broja zvjezdica, odnosno mjestu pružanja usluga. Dakle, riječ je o očiglednom različitom tretmanu identičnih pravnih situacija”, navedeno je u predlogu za ocjenu zakonitosti i ustavnosti ovog člana zakona.

Iz Ministarstva navode da je Ustavni sud već imao praksu da u slučaju preispitivanja usklađenosti Zakona o energetici sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, pridržava direktiva EU, i da bi to trebao biti slučaj i sada.

Saopšteno je i da je Zakon o PDV-u Crne Gore pisan na osnovu tadašnje takozvane Šeste direktive EU i da je sada 90 odsto tog zakona usklađeno sa direktivama EU.

“Iz navedenog slijedi da u slučaju pravnih praznina ili pitanja kako treba regulisati neku dilemu u sistemu PDV-a, Ustavni sud na osnovu načela 'interpretativnog dejstva evropskog prava' mora pratiti rješenja sadržana u Direktivi 2006/112/EZ, kao i praksu Suda pravde EU koja se odnosi na ovu oblast”, navedeno je u inicijativi.

Kao primjer citiran je i sličan slučaj Evropska komisija - Njemačka pred Sudom pravde EU, u kojem je razmatran primjer u njemačkom zakonu gdje je za usluge muzičara solista važila standardna stopa PDV-a dok je niža bila za orkestre.

“Ništa ne upućuje na to da usluge solista i muzičkih orkestara nisu slične, u najmanju ruku ako ne i identične. Broj osoba koje se nalaze na podijumu ne može imati uticaja u tom pogledu”, saopštio je tada Sud pravde.

Iz Ministarstva navode da to znači i da broj zvjezdica nekog hotela ne može da utiče na njegov PDV status.

Povlastice bi važile za Statisa, Caneta Subotića, Kalića...

Predlogom poslanika DPS-a, PDV od sedam odsto umjesto 19 odstvo važio bi za ugostiteljske usluge (hrana i piće) u primorskom i centralnom regionu u hotelima sa pet zvjezdica i sa četiri i više zvjezdica u sjevernom regionu.

Prema sadašnjoj kategorizaciji hotela Ministarstva turizma na primorju postoji šest hotela sa pet zvjezdica za koje bi važila ova privilegija.

To su Aman Sveti Stefan i Vila Miločer grčkog biznismena Petrosa Statisa, bečićki Splendid, kao i hotel Vila Montenegro na Svetom Stefanu koji se povezuju sa kontroverznim biznismenom Stanetom Subotićem. Tu su još i kotorski mali hotel Forza Mare i tivatski Regent u marini Porto Montenegro.

U centralnoj regiji (Podgorica, Nikšić, Cetinje i Danilovgrad) postoji samo jedan hotel sa pet zvjezdica - Ziya u Podgorici u vlasništvu Uniproma biznismena Veselina Pejovića.

Na sjeveru nema hotela sa pet zvjezdica ali ima 13 sa 4 zvjezdice. Četiri takva hotela su na Žabljaku - Ski, Zabljak, Polar Star i Soa, dva u Kolašinu Bianka i Lipka i dva u Pljevljima Gold i Franca.

Tu kategorizaciju imaju i Franca u Bijelom Polju, Il Sole u Beranama i Kula Damjanova u Plavu.

Na spisku su i hotel Gacka u Mojkovcu, u vlasništvu bivšeg službenika Državne bezbjednosti Vladete Vlatka Rakočevića, kao i hotel Rožaje u istoimenom gradu u vlasništvo porodice biznismena Safeta Kalića. Kalić je nedavno pravosnažno oslobođen optužbi za pranje novca stečenog u narkobiznisu.

Preporučujemo za Vas