PODACI O OBAVEZAMA VLADE NA KRAJU JUNA

Osnovni državni dug 2,3 milijarde

Ovom dugu treba dodati i dug opština koji iznosi oko 140 miliona, kao i nekih državnih kompanija
71 pregleda 0 komentar(a)
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Vlada Crne Gore, Foto: Gov.me
Ažurirano: 08.08.2016. 05:59h

Osnovni državni dug na kraju juna iznosio je 2,3 milijarde eura ili 60,6 odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda, objavilo je Ministarstvo finansija.

Ovaj državni dug je za 60 miliona eura veći nego što je bio na kraju marta. U ovoj informaciji nema podatka o dugu opština, koji je u martu iznosio 142 miliona eura ili četiri odsto BDP-a.

To znači da je javni dug 2,45 milijardi ili oko 65 odsto procijenjenog BDP-a. Država kojoj javni dug iznosi preko 65 odsto BDP-a smatra se visoko zaduženom i mora preuzeti mjere za smanjenje javnog duga.

Vlada je te mjere, koje mogu značiti povećanje poreza i drugih dažbina ili smanjenje javnih rashoda, odložila za septembar kada će Monstat saopštiti zvanične podatke o BDP-u.

Da je stvarni javni dug, koji treba da obuhvati i dugove državnih kompanija, veći pokazuje podatak da se u ovoj informaciji na dug državnih kompanije odnosi samo 38 miliona eura. Međutim, u informaciji o državnim garancijama, koju je Vlada usvojila 23. juna, navedeno je da dugovi neprofitnih državnih kompanija za koje je država bila žirant iznose 117 miliona eura. Ti dugovi odnose se na Željezničku infrastrukturu 22 miliona, Željeznički prevoz 10 miliona, Barska plovidba 46 miliona dolara ili sada oko 41 milion eura, Crnogorska plovidba Kotor 42 miliona dolara ili 37 miliona eura, i Montenegro airlens od 6,8 miliona eura.

Vlada je usvajanjem zaključka od 30. juna obavezala Ministarstvo saobraćaja i pomorstva kojim rukovodi Ivan Brajović da u roku od 15 dana pripremi i Vladi dostavi informaciju o ovim sabraćajnim preduzećima. Međutim na sjednici Vlade se ovaj materijal još nije našao.

Tada je i Opština Budva, kojoj je država garantovala za dio kredita od 28 miliona eura za projekat prečišćavanja otpadnih voda, zadužena da za 15 dana pripremi materijal o ovom dugu, ali ni on nije bio na sjednici Vlade.

Ove firme i Opština Budva ukupno ove godine treba da vrate 10 miliona eura za ove kredite, a postoji realna opasnost da to plate poreski obveznici. Ukupne državne garancije iznose 340 miliona eura.

Preporučujemo za Vas