NEPRAVILNOSTI U UPRAVI ZA ŠUME

Veljković: Presije na zaposlene zbog Vektre Jakić

"U toku tih aktivnosti dobio sam na supotpis Rješenje obvezniku koncesionaru Vekra Jakić . S obzirom na preporuke DRI posvetio sam posebnu pažnju ovom pitanju i u službenoj komunikaciji sa kabinetom direktora Uprave dobio na uvid zahtijevane dokumente - ugovor od 17. aprila ove godine i izmijenjeni plan reorganizacije od 25. jula 2013. godine“
104 pregleda 4 komentar(a)
Branislav Veljković, Foto: Luka Zeković
Branislav Veljković, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Zaposleni u Upravi za šume suočeni sa neprimjerenim presijama od pojedinaca iz Ministarstva poljoprivredei ruralnog razvoja zbog revizije finansijskih zaduženja Vektre Jakić , saopštio je pomoćnik direktora Uprave za šume po Lex specialisu Branislav Veljković (SDP).

On je saopštio da je na sastanku nedavno u Ministarstvu, sekretar tog resora Nemanja Katnić zaprijetio disciplinskim i drugim mjerama zaposlenima u Upravi za šume ako ne urade „ono što je želja koncesionara i nezakonita finansijska revizija“.

Veljković je na konferenciji za novinare kazao da su u Upravi obavljane aktivnosti na reviziji finansijskih zaduženja ovog koncesionara u režiji Ministarstva i koncesionara. 

"U toku  tih aktivnosti dobio sam na supotpis Rješenje obvezniku koncesionaru Vekra Jakić . S obzirom na preporuke DRI posvetio sam posebnu pažnju ovom pitanju i u službenoj komunikaciji sa kabinetom direktora Uprave dobio na uvid zahtijevane dokumente - ugovor od 17. aprila ove  godine i izmijenjeni plan reorganizacije od 25. jula 2013. godine“, naveo je Veljković.

On je rekao da nije želio da potpiše Rješenje smatrajući da ovaj koncesionar ne poštuje prihvaćene obaveze iz potvrđenog plana reorganizacije kojim je predviđen plaćanje duga na rate. 

"Direktor Uprave za šume je od mene zahtijevao u zvaničnom dopisu da dam pismenu izjavu što sam i učinio. Rješenjem suda potvrđeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena. Kako je stečajni dužnik bio dužan da preduzme sve mjere propisane planom reorganizacije, a poslovi i radnje koje je preduzimao morali su biti u skladu sa istim smatram da je došlo do ugrožavanja interesa države zbog nepostupanja po usvojenom planu reorganizacije. Imajući ovo u vidu dovodim u pitanje i navedene aktivnosti na reviziji finansijskih zaduženja ovog koncesionara“, rekao je Veljković.

Prema podacima iz izvještaja DRI najprivilegovanije preduzeće koje siječe šumu iako ne ispunjava uslove i duguje za koncesiju je Vektra Jakić biznismena Dragana Brkovića. I pored ranijih upozorenja Vektra Jakić nije dostavila mjenice kao garanciju za koncesiju, a mimo procedure i bez potrebne dokumentacije od 2013. do 2015. koncesija je tom preduzeća smanjena za 897 hiljada eura, a u 2015. je skoro prepolovljena sa više od milion na 583 hiljade.

Ukupan dug Vektre Jakić za koncesije trenutno iznosi oko 7,9 miliona, do sada je, prema riječima Veljkovića, naplaćeno 3,9 miliona eura. 

Veljković je kazao da je javni poziv za korišćenje šuma u 2016, godini raspisan 18. juna bez znanja Uprave za šume u skladu sa Zakonom o državnoj imovini  narušavajući institucionalnu strukturu u smislu nadležnosti za davanje koncesija. 

On je saopštio da je u Upravi za šume trenutno angažovana 31 osoba bez važećih ugovora o djelu koji su istekli u maju ove godine.

"Mjesečni iznos nadoknade za ove osobe varira od 50 do 262 eura. Sredstva za ovu namjenu u budžetu za drugu polovinu 2016. godine nema. Istine radi, a s obzirom na izraženu potrebu za radom 25 samostalnih referenata-čuvara šuma  koji nedostaju, zbog ljetnje sezone u kojoj su uvijek mogući požari i druge devastacije šuma i prethodni direktor g-din (Mirsad) Nurković kao i sadašnji g-din (Nusret) Kalač uz moj supotpis u više navrata su se obraćali nadležnim institucijama, ali je problem ostao“, rekao je Veljković. 

On je apelovao da se na legalan način problem riješi, zaposle osobe sa odgovarajućom stručnom spremom putem javnih konkursa  i pravovremeno spriječe moguće zloupotrebe. 

Veljković je, na pitanje ko je odgovoran za zapošljavanja u Upravi, odgovorio da su Uredbom Vlade u prethodnom periodu određene jurisidkcije  prebačene na ministra poljoprivrede zbog čega je sistem doveden u programirani haos i nefunkcionalnost.

Prema njegovim riječima, angažovanje osoba po ugovoru o djelu u Upravi datira iz prethodnog perioda i izaziva sumnju da se ovakvim pristupom zaposleni stavljaju u poziciju neizvjesnosti i podložnosti političkog uticaja na njih.  „Uvidom u dostavljenu dokumentaciju uočljivo je da se u kontinuitetu više godina na sumnjiv i netransparentan način angažuju skoro ista lica, iako je Zakonom o radu predviđeno da se za sistematizovana radna mjesta lica ne mogu angažovati na ovaj način. Broj ovako zaposlenih lica je u prethodnom periodu varirao između 40 i 50 dok je u momentu mog stupanja na dužnost ovako angažovano bilo 44 lica“, kazao je Veljković koji je u Upravi 55 dana, odnosno od početka juna.

On je ukazao i na nepravilnost u Područnoj jedinici Kotor gdje je angažovana osoba za vođenje poslovnih knjiga, a obavlja poslove samostalnog referenta-čuvara šuma po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima.

"Specifičnost ovog  ugovora je u tome što ga je potpisao bivši ministar poljoprivrede Petar Ivanović 16. maja ove godine na period od 18. maja do 31. oktobra, kao i to da se izvršilac obavezuje da kod Uprave za šume-PJ Kotor obavlja poslove na vođenju poslovnih knjiga i evidencije i za to prima nadoknadu u neto iznosu od 450  eura čiji je bruto iznos 671,64 eura. Postavlja se pitanje, obzirom da u Pravilniku u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji nije predviđeno lice za vođenje ovakvih poslova niti za tim postoji potreba u PJ Kotor, koje poslove obavlja angažovano lice?“, pitao je Veljković.

On nije dobio zahtijevanu  zvaničnu informaciju, ali ima neformalnu  da osoba obavlja poslove samostalnog referenta-čuvara šuma.

"Postaje indikativno zbog čega se onda za istu vrstu poslova samo to lice, a ne i svi ostali angažovani po Ugovoru o dijelu na poslovima šumara plaća skoro dva puta više“, rekao je Veljković.

Zapošljavanja po partijskoj pripadnosti

Veljkoviću je sporno i rješenje Ministarstva poljoprivrede  od 18. maja ove godine, koje je potpisao Ivanović, o zapošljavanju Dragana Terzića na mjesto pomoćnika Uprave za šume.

"Ovo Rješenje je interesantno iz razloga njegove pravne nemuštosti, neformalnosti, gdje se lice 'zadužuje', a ne imenuje i nezakonitog zapošljavanja, prema partijskoj pripadnosti na mjestu pomoćnika direktora Uprave (kadar DPS) koje se inače bira putem konkursa i koga je morala imenovati Vlada makar kao vršioca dužnosti“, naveo je Veljković.

On je ukazao i na problem viška zaposlenih u pojedinim područnim jedinicama koji se fiktivno raspoređuju u druge gradove, kao i na činjenicu da se konkursima  primaju lugari,pa se naknadno preraspoređuju na druga radna mjesta.

Nešto je trulo u šumama CG

Veljković je saopštio da u svim područnm jedinicima Uprave postoje problemi što ukazuje da je  „očigledno da je nešto u šumama crne gore trulo i da je neophodna sanitarna sječa“.

"Na primjeru opštine Rožaje se može uočiti da je napravljena situacija da se šuma posmatra kao sredstvo za podmirenje socijalnih potreba i u predizborne svrhe s obzirom da imamo već procesuirane predmete sa konačnim sudskim presudama i zakašnjele disciplinske postupke koje vodi  Ministarstvo“, rekao je Veljković.

Veljković je saopštio da koncorzijum Bać-Besnik koga predstavlja „Javor Company“ Rožaje ima u sastavu 16 članica  i ukupan dug na ime koncesione naknade 119.128,27 eura. Protiv koncorzijuma je pokrenut postupak za raskid ugovora 25. aprila ove  godine.

"Dopisima i mailovima su se zvanično obraćali članovi koncorzijuma  „ Dacića šara“ i „Elan trans“ iz Rožaja, a Osnovno državno tužilaštvo Rožaje je u  predmetu dobilo nalaz i mišljenje vještaka šumarske struke u stanju u GJ „ Bać-Besnik“ u više odeljenja“, kazao je Veljković.

Preporučujemo za Vas