Vlada i A2A se odrekle i arbitraže

U slučaju spora bilo kakvo međusobno obeštećenje partnera u Elektroprivredi ne može biti veće od 25 miliona eura
13 komentar(a)
Elektroprivreda, EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Elektroprivreda, EPCG, Foto: Ivan Petrušić
Ažurirano: 14.07.2016. 05:32h

Vlada i A2A su se odrekle arbitraže vezane za dosadašnje i buduće partnerstvo u Elektroprivredi, a predloženim tekstom novog akcionarskog ugovora, koji je prošao Vladu i opozicija ga uslovila, predviđena je odgovornost za štetu koja ne može preći iznos od 25 miliona eura.

Država posjeduje 57,01 odsto akcija EPCG, italijanska A2A 41,75 odsto. Partnerstvo koje datira od septembra 2009. nije dalo očekivane rezultate, a već dvije godine pregovara se o novom ugovoru i modelu saradnje.

Prema Predlogu ugovora, A2A se odriče svih potraživanja prema državi i prava pokretanja arbitraže koje bi mogli proisteći iz dosadašnjih i predloženog ugovora.

Sa druge strane, država se takođe odrekla potraživanja, kao i arbitraže protiv italijanskog partnera. To ne važi, piše u predlogu, za potraživanja prema A2A od strane javnih tužilaca zbog mogućeg kršenja zakona, namjernog nanošenja štete ili krajnje nepažnje, a tiču se konačne presude protiv bivših direktora EPCG Enrika Malerbe, Flavija Bjanka i Masima Sale koje specijalni tužilac sumnjiči za nezakonite nabavke i ugovore o konsultantskim uslugama.

Država se u predloženoj izjavi ne odriče ovog potraživanja, “kako bi se izbjegla bilo kakva sumnja”.

Prema predlogu novog ugovora sa A2A, koji je označen kao tajni dokument, a u koji su “Vijesti” juče imale uvid, navodi se “da je svaki akcionar dužan da u potpunosti nadoknadi štetu i obešteti drugog akcionara u mjeri u kojoj drugi akcionar snosi bilo kakvu štetu koja proizilazi iz ili je u vezi sa nekim kršenjem obaveza, izjava i garancija”.

Nijedan od akcionara, kako je predviđeno ugovorom, nema pravo da traži bilo kakvu odštetu u vezi sa bilo kojim pojedinačnim ili višestrukim kršenjima u pogledu kojih je iznos odštete, na koji bi taj akcionar inače imao pravo, manji od 200.000 eura.

“Svaki akcionar ima pravo na puni iznos odštete u slučaju da je šteta nanesena namjerno ili usljed samovoljne greške ili grube nepažnje od strane drugog akcionara”, piše u predlogu ugovora.

Maksimalna ukupna odgovornost u pogledu svih potraživanja za kršenja izjava, garancija ili obaveza iz ovog ugovora (osim u slučajevima u kojima se ugovorna kazna izričito propisuje) ne smije preći iznos od 25 miliona eura.

Preduslov za zaključivanje novog ugovora Vlade sa A2A je „odricanje od arbitraže koja može da proistekne iz Privremenog ugovora i EPCG ugovora na dan zaključivanja novog akcionarskog ugovora i odricanje od arbitraže po novom ugovoru u slučaju aktiviranja izlazne opcije pod određenim uslovima“.

Novi ugovor trebalo bi da važi do kraja ove godine i instrument je za sporazumno regulisanje konačnih odnosa bilo kroz produženje saradnje ili izlazak A2A iz EPCG uz naknadu od 250 miliona eura koja bi bila isplaćena u sedam godišnjih rata. Vlada bi mogla do kraja marta da traži otkup akcija, a u suprotnom ih A2A može prodati drugom. Opozicija je tražila da se Vlada obaveže na kupovinu akcija.