"OBAVEZNI SMO DA PRIMIJENIMO SOCIJALNI PROGRAM"

Ministarstvo: Navodi Demokrata u potpunoj suprotnosti sa tumačenjem zakona o kome govore

0 komentar(a)
Bivši radnici KAP-a, Foto: Savo Prelević
Bivši radnici KAP-a, Foto: Savo Prelević
Ažurirano: 11.07.2016. 18:34h

Navodi u saopštenju Demokratske Crne Gore "izgovor o neusklađenosti Zakona o isplati otpremnina sa Socijalnim programom za radnike KAP-a predstavlja svojevrsnu besmislicu, jer Socijalni program ne može imati veću pravnu snagu od zakona, stoga mu to ne može biti opravdanje za nepoštovanje Zakona o isplati otpremnina radnicima KAP-a" u potpunoj su suprotnosti sa tumačenjem zakona o kome govore, saopšteno je danas iz Ministarstva ekonomije.

"U prilog tome govore činjenice a one su sljedeće: Zakon ima veću pravnu snagu od bilo kog podzakonskog akta. Ministarstvo ekonomije tumači Zakon vrlo jasno i precizno, onako kako je napisan. Zakon o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju eksplicitno navodi “visina pripadajuće otpremnine definisaće se shodno važećem socijalnom programu koji je sačinjen za radnike KAP-a.“ Da bi ispoštovali Zakon, dakle, u obavezi smo da primijenimo važeći socijalni program koji kaže “socijalni program rješavanja problema viška zaposlenih u Kombinatu aluminijuma Podgorica, Preradi i Kovačnici se ne odnosi na radnike: koji su po bilo kom osnovu stekli uslov za penziju i koji zasnuju radni odnos kod novih vlasnika KAP-a, Prerade i Kovačnice", navodi se u saopštenju Ministarstva ekonomije.

Dodaje se da ih zakon obavezuje da primijene socijalni program u kome se navodi da nema otpremnina za ove radnike.

"Primjenom Zakona koji se poziva eksplicitno na socijalni program u kome se opet eksplicitno navodi da nema otpremnina za one na koje se Zakon odnosi, dolazimo do nemogućnosti sprovođenja Zakona, na šta je Vlada Crne Gore više puta ukazivala. Vlada Crne Gore je ispoštovala svoju zakonsku obavezu i obezbijedila sredstva u budžetu za ovu svrhu. Tačno je da je Zakon diskriminatorski, ali prema radnicima ostalih preduzeća koji su otišli u penziju po istom socijalnom programu, a koji nisu obuhvaćeni ovim zakonom", naveli su iz ministarstva.

Kazali su i da je Vlada Crne Gore pozvala Skupštinu Crne Gore da ili ispravi ove nepravilnosti, ili povuče zakon.

"Dakle, i do sada je bilo dovoljno vremena da se reaguje u pravcu upodobljavanja zakona na način da bude jedanak za sve i sprovodiv. Takođe, podsjećamo da je Vlada Crne Gore izdvojila sredstva u visini od 2,2 miliona eura, kako bi ovim radnicima bio povezan radni staž i omogućen odlazak u penziju", zaključuje se u saopštenju.